سیر برخورد قرآن با یهود

  • سیر برخورد قرآن با یهود
سير برخورد قرآن با يهود
مشخصات كتاب:
سرشناسه : كلباسي اصفهاني، فهيمه
عنوان و نام پديدآور : سير برخورد قرآن با يهود/ فهيمه كلباسي اصفهاني.
مشخصات نشر : قم: شهيدين زين الدين، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۳۴۳ص.
شابك : ۷۰۰۰۰ ريال 978-964-2570-51-5
يادداشت : پشت جلد لاتيني شده: Fahime KalbasiEsfahani.Seyr-e-barkhord-e-Quran Ba Yahud.
يادداشت : كتابنامه: [۳۲۴] - ۳۴۳؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : محمد (ص)، پيامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- روابط با يهوديان
موضوع : يهوديان در قرآن
موضوع : يهوديت و اسلام
رده بندي كنگره : BP۲۴/۴۶/ك۸س۹ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۳
شماره كتابشناسي ملي : ۳۴۴۳۱۴۷
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ فصل اول؛ فصل دوم: الگوسازي قرآن كريم در مواجهه با عملكرد يهود؛ نتيجه؛ پيشنهادها؛ كتابنامه