QURANİ-KƏRİMDƏ İMAMƏT VƏ CANİŞİNLİK

  • QURANİ-KƏRİMDƏ İMAMƏT VƏ CANİŞİNLİK
QURANİ-KƏRİMDƏ İMAMƏT VƏ CANİŞİNLİK
KITABıN ADı: “Qurani-Kərimdə imamət və canişinlik”
MüəLLIF: Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi
TəRCüMə EDəN: R. Şükürbəyli
Redaktorlar: E. Rəhimli, M. Əlizadə
KompYUTERDə YığAN: V. Əsədov
NAşIR: Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Akademiyası
ÇAP NöVBəSI: Birinci
TARIX: 2009
TIRAJ: 2000
ISBN: 978-964-195-027-1
ÌNVAN:
˜ İran, Qum, Bahar prospekti, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Akademiyasının nəşriyyatı. Telfax: 0098 251 7749875
˜ İran, Qum, Mühəmməd Əmin prospekti, Elmlər Akademiyasının nəzdi, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Akademiyasının nəşriyyatı.
Telfax: 0098 251 2133104
WWW.MIUP.IR , WWW.ESHOP.MIUP.IR
E-MAIL: ADMIN@MIUP.IR, ROOT@MIUP.IR
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ ÖN SÖZ؛ I .QURANİ-KƏRİMDƏ ÜMUMİ İMAMƏT VƏ VİLAYƏT؛ II .RƏVAYƏTLƏRDƏ ÜMUMİ İMAMƏT VƏ VİLAYƏT؛ III. İMAMA XAS OLAN SİFƏT VƏ ŞƏRTLƏR؛ IV. PEYĞƏMBƏR VƏ İMAMLARIN “TƏKVİNİ” VİLAYƏTİ؛ V. XÜSUSİ İMAMƏT VƏ VİLAYƏT؛ VI. ON İKİ İMAM؛ VII. PEYĞƏMBƏR (S)-İN SONUNCU XƏLİFƏSİ – İMAM MƏHDİ (Ə)
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12794
LCC
BP104 /‮الف 73 ‫ م7 1394
DDC
297/159
National bibliography numbers
4057455
Cost View
رایگان
ISBN
9789641950271
Year of publication
Book Version
1