160 پیشنهاد برای بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها

  • 160 پیشنهاد برای بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها
160 پيشنهاد براي بزرگداشت حضرت خديجه سلام الله عليها
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1396
عنوان و نام پديدآور: 160 پيشنهاد براي بزرگداشت حضرت خديجه سلام الله عليها / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳96.‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ 160پيشنهاد براي بزرگداشت حضرت خديجه سلام الله عليها؛ كلام پاياني