عبرت آموز: مجموعه ای از نکته ها و داستان های کتب استاد حسین انصاریان

  • عبرت آموز: مجموعه ای از نکته ها و داستان های کتب استاد حسین انصاریان
عبرت آموز: مجموعه اي از نكته ها و داستان هاي كتب استاد حسين انصاريان
مشخصات كتاب:
سرشناسه:انصاريان، حسين، ۱۳۲۳ -
عنوان و نام پديدآور:عبرت آموز: مجموعه اي از نكته ها و داستان هاي كتب استاد حسين انصاريان/ گردآورنده واحد تحقيقات مركز علمي تحقيقاتي دارالعرفان.
مشخصات نشر:قم: دارالعرفان، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري:۳۲۰ ص.
فروست:آثار استاد حسين انصاريان؛ ۱۰.
شابك:۲۸۰۰۰ ريال : 964-96392-1-7
يادداشت:پشت جلد به انگليسي: Gazing- stocks.
يادداشت:چاپ دوم: تابستان ۱۳۸۵.
يادداشت:عنوان روي جلد: عبرت آموز: داستانهاي كتب استاد حسين انصاريان.
يادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان روي جلد:عبرت آموز: داستانهاي كتب استاد حسين انصاريان.
عنوان ديگر:مجموعه اي از نكته ها و داستان هاي كتب استاد حسين انصاريان.
موضوع:داستان هاي اخلاقي -- قرن ۱۴. -- مجموعه ها
موضوع:داستانهاي مذهبي -- مجموعه ها
شناسه افزوده:انتشارات دارالعرفان
رده بندي كنگره:BP۲۴۹/۵/الف۸ع۲۳
رده بندي ديويي:۲۹۷/۶۸
شماره كتابشناسي ملي:۱۱۵۱۵۰۲
ص :1
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ حرف الف؛ حرف باء؛ حرف پ؛ حرف تاء؛ حرف ثاء؛ حرف جيم؛ حرف چ؛ حرف حاء؛ حرف خاء؛ حرف دال؛ حرف راء؛ حرف زاء؛ حرف سين؛ حرف شين؛ حرف صاد؛ حرف طاء؛ حرف عين؛ حرف غين؛ حرف فاء؛ حرف قاف؛ حرف كاف؛ حرف گاف؛ حرف لام؛ حرف ميم؛ حرف نون؛ حرف واو؛ حرف هاء؛ حرف ياء
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12824
LCC
BP249/5/الف8ع23
DDC
297/68
National bibliography numbers
1151502
Cost View
رایگان
ISBN
9649639217
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1