درسنامه مهدویت

  • درسنامه مهدویت
درسنامه مهدويت
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : درسنامه ي مهدويت/ گروه پژوهش ستاد مردمي شعبانيه.
مشخصات نشر : قم: حبل المتين، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري : ۱۶۸ص.
شابك : ۴۰۰۰۰ ريال: 978-964-7792-17-2
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : چاپ اول:۱۳۹۲ (فيپا).
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه.: ص. [۱۵۹] - ۱۶۴؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : مهدويت-- احاديث
موضوع : فتن و ملاحم -- احاديث
موضوع : موعود گرايي
شناسه افزوده : ستاد مردمي اعياد شعبانيه. گروه پژوهش
رده بندي كنگره : BP۲۲۴/د۴۳ ۱۳۹۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۳۱۵۳۴۱۳
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ درس اوّل: مدخل؛ درس دوّم: امام شناسي؛ درس سوّم: دوازه نور پاك؛ درس چهارم: طليعه ي نور و شاهدان عيني؛ درس پنجم: تاريخ دقيق ميلاد مسعود كعبه ي مقصود؛ درس ششم: بشارت منجي در اديان؛ درس هفتم: احاديث مهدوي در قديمي ترين منابع؛ درس هشتم : نشانه هاي ظهور؛ درس نهم: خروج سفياني؛ درس دهم: خروج يماني؛ درس يازدهم: بانگ آسماني؛ درس دوازدهم: خسف بيداء؛ درس سيزدهم: قتل نفس زكيّه؛ درس چهاردهم: سيماي جهان در عصر ظهور؛ درس پانزدهم: تنها راه نجات از مرگ جاهلي؛ درس شانزدهم: انتظار فرج؛ درس هفدهم: وجوب انتظار؛ فهرست منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12914
LCC
BP224/د43 1392
DDC
297/462
National bibliography numbers
3153413
Cost View
رایگان
ISBN
9789647792172
Year of publication
File Format GHM
Book Version
1