برمدار آفتاب: سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

  • برمدار آفتاب: سبک زندگی بر مدار حیات رضوی
برمدار آفتاب: سبك زندگي بر مدار حيات رضوي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : پوراميني، محمد حسين، ۱۳۵۴ -
Pouramini,Muhammad Husayni
عنوان و نام پديدآور : برمدار آفتاب: سبك زندگي بر مدار حيات رضوي/ محمدحسين پوراميني؛ تهيه و تدوين اداره توليدات فرهنگي آستان قدس رضوي؛ [به سفارش معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي] .
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوي،شركت به نشر، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري : ۱۲۸ ص.
فروست : به نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)؛ ۲۱۷۹.
شابك : ۷۰۰۰۰ ريال: 978-964-02-2684-1
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : چاپ دوم(اول ناشر).
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان «بر مدار آفتاب: ترسيم زندگي بر مدار حيات رضوي» توسط انتشارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف و انتشارات قدس رضوي به چاپ رسيده است.
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۲۰-۱۲۴؛ همچنين به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : سبك زندگي بر مدار حيات رضوي.
عنوان ديگر : بر مدار آفتاب: ترسيم زندگي بر مدار حيات رضوي.
موضوع : علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳؟ - ۲۰۳ق.-- اخلاق
موضوع : Ali ibn Musa, Imam VIII-- Ethics
موضوع : علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳؟ - ۲۰۳ق. -- فضايل
موضوع : Ali ibn Musa, Imam VIII -- Virtues
موضوع : علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳؟ - ۲۰۳ق. -- احاديث
موضوع : Ali ibn Musa, Imam VIII -- Hadiths
موضوع : اخلاق اسلامي
موضوع : Islamic ethics
موضوع : آداب معاشرت اسلامي
موضوع : Islamic etiquette
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. اداره توليدات فرهنگي
شناسه افزوده : شركت به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)
شناسه افزوده : Behnashr Company‪(Astan Quds Razavi Publications)
رده بندي كنگره : BP۴۷/۳۵/پ۹۳ب۴ ۱۳۹۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۷
شماره كتابشناسي ملي : ۴۷۳۳۶۴۳
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ پيشگفتار؛ در آمد؛ فصل نخست: پرتويي از آفتاب؛ فصل دوم: ارتباط با خدا؛ فصل سوم: حجت خدا؛ فصل چهارم: خويشتن؛ فصل پنجم: خانه و خانواده؛ فصل ششم: جامعه؛ فصل هفتم: بهداشت و سلامت؛ كتابنامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13052
LCC
BP47/35/پ93ب4 1396
DDC
297/957
National bibliography numbers
4733643
Cost View
رایگان
ISBN
9789640226841
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1