همسر آفتاب: ویژه وفات حضرت خدیجه (س)

  • همسر آفتاب: ویژه وفات حضرت خدیجه (س)
همسر آفتاب: ويژه وفات حضرت خديجه (س)
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : همسر آفتاب: ويژه وفات حضرت خديجه (س)/گروهي از نويسندگان ؛ تهيه شده در مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: كتاب طه،مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۵ .
مشخصات ظاهري : 73 ص .
فروست : با پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم؛ ۱
شابك : ۵۰۰۰ ريال:9647019653
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ سخن ناشر؛ پيش گفتار؛ فصل اول: خديجه عليهاالسلام در تاريخ؛ فصل دوم: فضايل و خدمات خديجه عليهاالسلام؛ فصل سوم: ويژگي هاي نخستين خانواده اسلامي؛ فصل چهارم: برگزيده متون ادبي؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13126
Cost View
رایگان
ISBN
9647019653
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1