بهشت وصال : بررسی آثار تربیتی، اجتماعی و فرهنگی نماز

  • بهشت وصال : بررسی آثار تربیتی، اجتماعی و فرهنگی نماز
بهشت وصال : بررسي آثار تربيتي، اجتماعي و فرهنگي نماز
مشخصات كتاب:
سرشناسه : وارسته، حميد
عنوان و نام پديدآور : بهشت وصال : بررسي آثار تربيتي، اجتماعي و فرهنگي نماز/حميد وارسته ؛ [تهيه كننده] مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۱۶۰ص.
فروست : مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما؛ ۳۸۰.
شابك : ۱۰۰۰۰ريال:964-8606-93-5
يادداشت : كتابنامه:ص. [۱۵۹] - ۱۶۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : نماز.
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
رده بندي كنگره : BP۱۸۶/و۲۳ب۹ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۳
شماره كتابشناسي ملي : ۱۵۶۵۴۵۷
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ بخش اول: جايگاه نماز در فرهنگ اسلامي؛ بخش دوم: همراه با برنامه سازان؛ نتيجه؛ فهرست داستان هاي مناسب درباره نماز؛ فهرست كتاب هاي مناسب درباره نماز؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13205
LCC
BP186/و23ب9 1384
DDC
297/353
National bibliography numbers
1565457
Cost View
رایگان
ISBN
9648606935
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1