حرفهای ماندگار : رهنمودهای سازنده به جوانان

  • حرفهای ماندگار : رهنمودهای سازنده به جوانان
حرفهاي ماندگار : رهنمودهاي سازنده به جوانان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : فلاح، محمدهادي، ۱۳۴۷ -
عنوان و نام پديدآور : حرفهاي ماندگار : رهنمودهاي سازنده به جوانان/ محمدهادي فلاح.
مشخصات نشر : تهران: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهري : ۱۵۳ص.
يادداشت : كتابنامه: ص.[۱۵۱] - ۱۵۳؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : اخلاق اسلامي
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۴۷/۸/ف۷۶ح۴ ۱۳۸۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۱
شماره كتابشناسي ملي : ۲۳۵۴۵۴۰
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ قدرداني؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ پيشگفتار؛ 1. ضرورت هاي دوران جواني؛ 2. خداگرايي و توجّه به ناچيزي و بي چيزي در برابر خدا؛ 3. عشق به خدا؛ 4. اخلاص و حضور؛ 5. قرآن گرايي؛ 6. دين داري و پاسداري از دين؛ 7. پرهيزكاري و پرورش؛ 8. دعا و راز و نياز؛ 9. الگوي مناسب؛ 10.نماز؛ 11. بردباري در طاعت، معصيت و مصيبت؛ 12.مبارزه با خواسته هاي نفساني و ضرورت توبه و بازگشت؛ 13.امر به معروف و نهي از منكر؛ 14.ديگرگرايي و كمك به هم نوع؛ 15.خويشتن داري؛ 16.بهره برداري از فرصت ها؛ 17.علم و تحصيل؛ 18.كار و تدبير؛ 19.معاشرت ها و مراقبت ها؛ 20. پرهيز از فريب كاري و ضرورت شناخت فريب كاران؛ 21.آزار نرساندن به هم نوع؛ فهرست كتاب ها و رساله ها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13214
LCC
BP247/8/ف76ح4 1380
DDC
297/61
National bibliography numbers
2354540
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1