چکامه همدلی 2: نگارینه ای مانا در گفتار مجری و زیرنویس های تلویزیونی (مناسبت های ملی، بین المللی)

  • چکامه همدلی 2: نگارینه ای مانا در گفتار مجری و زیرنویس های تلویزیونی (مناسبت های ملی، بین المللی)
چكامه همدلي 2: نگارينه اي مانا در گفتار مجري و زيرنويس هاي تلويزيوني (مناسبت هاي ملي، بين المللي)
مشخصات كتاب:
چكامه هاي همدلي(2)
كد: 738
نويسنده: ابوالفضل هادي منش
ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
ليتوگرافي: سروش مهر
چاپ و صحافي: نگارش
نوبت چاپ: اول / 1382
شمارگان: 1500
بها: 1500 تومان
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM
تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892
شابك: 8 - 65 -7808-964ISBN: 964-7808- 65 - 8
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ مقدمه؛ مناسبت هاي ملّي و بين المللي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13337
Cost View
رایگان
ISBN
96478086580
Year of publication
Book Version
1