اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری

  • اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری
معرفي اجمالي :
کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری: به مناسبت بیستمین سال رهبری حضرت آیت الله خامنه ای( دامت برکاته) ؛ نویسنده آن احمد عارفخانی و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
موضوعات :
خامنه ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سیاست و حکومت ، اسلام و سیاست ، اسلام و دولت
ساختار :
کتاب در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک دیباچه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده در آن و یک پیشگفتار که مقدمه کتاب را توضیح داده است . و همچنین شامل هفت بخش ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
فصل اول: کلیات؛
فصل دوم: زندگی نامه؛
فصل سوم: بیگانگی و یگانگی؛
فصل چهارم: نابرابری و برابری؛
فصل پنجم: ضرورت قدرت (حکومت)؛
فصل ششم: محدودیت های قدرت؛
فصل هفتم: هدف های قدرت؛
گزارش محتوا :
در جهان امروز سیاست و مسائل سیاسی از اهمیت و گستره ویژه ای دارد، به گونه ای که بر بسیاری از مسائل اقتصادی _ فرهنگی و مذهبی در سطح خرد و کلان اثر می گذارد.
اسلام، دینی جامع و کامل است که افزون بر عرصه های فردی عرصه های گوناگون اجتماعی از جمله سیاست را در برمی گیرد. این ویژگی، اسلام را از دیگر ادیان در تشکیل حکومت و اجرای دین در سطح وسیع اجتماعی متمایز کرده است.
به این ترتیب، بررسی نظریه های اسلام که نشان گر مبانی انسان شناسی اسلامی است، بنیان ها و مؤلفه های اندیشه سیاسی اسلام را دربردارد. در زمان کنونی، تمدن اسلام به عنوان اصلی ترین و جدی ترین رقیب ایدئولوژیک نظام لیبرالیستی غرب است که می توان تبلور آن را در تشکیل حکومت اسلامی آن هنگام که هنگام دین و خدا به حاشیه حیات انسانی کشیده و حتی از آن حذف شده بود، دید. تمدن نوین غرب یک مبنا و مدل معرفتی دارد که برای تحقق آن نیز یک مدل اجرایی و خارجی تعریف کرده است.
دست آورد تمدن غرب برای افراد بشر، نظام اومانیستی (انسان گرایی) است که برای عملی ساختن آن قالب دمکراسی را برگزیده است.
ایران اسلامی، برای مبارزه با تمدن غربی انقلاب اسلامی مبتنی بر خداگرایی و تئوری ولایت فقیه، را معرفی کرده است.
در میدان مبارزه های اسلامی همواره عالمان دین نقش مؤثر و بی بدیلی داشته اند، به گونه ای که در طول تاریخ تشیع، اینان همواره بزرگ ترین مانع در برابر استعمارگران و حامی مردم و مستضعفان بوده اند. در انقلاب اسلامی ایران نیز روحانیان به ویژه حضرت امام خمینی رحمه الله نقش عظیم و شگرفی در ایجاد، هدایت و بازتولید انقلاب داشتند. در میان انقلابیون، حضرت آیت الله خامنه ای یار دیرین و فداکار انقلاب بود که همواره برای پیروزی انقلاب صادقانه می کوشید.
بدون شک حضور موفق در عرصه سیاسی و هدایت یک انقلاب نوپا در راه کمال و ترقی همه جانبه با وجود دشمنان گوناگون داخلی و خارجی، بر اساس یک مدل نظری و عملی قوی و منسجم ممکن است. به این ترتیب، بررسی تطبیقی نظریه های سیاسی رهبر انقلاب که تا حد زیادی نشان گر مبنای انسان شناسی، معرفت شناسی و هستی شناسی ایشان در عرصه سیاست است، جایگاه روحانیان در نظام و رمز موفقیت آن را نشان خواهد داد.
تبلور اندیشه های سیاسی رهبر معظم انقلاب را باید در نگرش اساسی ایشان به دو مسئله مهم قدرت و عدالت جست وجو کرد. در این میان، نباید تبیین مردم سالاری دینی بر اساس ولایت فقیه را که از مهم ترین نظریه های سیاسی انقلاب است، فراموش کرد.
اثر حاضر حاصل تلاش پژوهشگر محترم جناب آقای احمد عارفخانی است که به منظور استفاده برنامه سازان و پژوهشگران محترم رسانه ملی تنظیم شده است. امید است رسانه ملی وظیفه خود را در معرفی اندیشه های رهبر معظم انقلاب و مبانی نظری ایشان، با هدف حفظ قوام و پایداری نظام به خوبی انجام دهد.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.

انديشه هاي سياسي مقام معظم رهبري
مشخصات كتاب:
سرشناسه : عارفخاني، احمد، ۱۳۵۵ -
عنوان و نام پديدآور : انديشه هاي سياسي مقام معظم رهبري: به مناسبت بيستمين سال رهبري حضرت آيت الله خامنه اي( دامت بركاته)/ احمد عارفخاني؛ [تهيه كننده] مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: دفتر عقل،مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : [۶]، ۱۳۲ ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۱۳۰۲.
شابك : ۱۶۰۰۰ ريال 978-964-2761-18-0 :
يادداشت : عنوان ديگر: انديشه هاي سياسي مقام معظم رهبري.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۳۱] - ۱۳۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : انديشه هاي سياسي مقام معظم رهبري.
موضوع : خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۱۸ - -- نظريه درباره سياست و حكومت
موضوع : خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۱۸ - -- ديدگاه درباره اسلام و سياست
موضوع : خامنه اي، سيد علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۱۸ - -- ديدگاه هاي سياسي و اجتماعي
موضوع : اسلام و سياست
موضوع : اسلام و دولت
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : DSR۱۶۹۲ /س۹۳ ع۲ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۴
شماره كتابشناسي ملي : ۱۶۴۱۹۷۰
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: زندگي نامه؛ فصل سوم: بيگانگي و يگانگي؛ فصل چهارم: نابرابري و برابري؛ فصل پنجم: ضرورت قدرت (حكومت)؛ فصل ششم: محدوديت هاي قدرت؛ فصل هفتم: هدف هاي قدرت؛ كتاب نامه