پرسش های مصاحبه ای برای مناسبت های قمری

  • پرسش های مصاحبه ای برای مناسبت های قمری
پرسش هاي مصاحبه اي براي مناسبت هاي قمري
مشخصات كتاب:
سرشناسه: بهرام نسب، محمدسهيل،۱۳۵۰ -
عنوان و نام پديدآور: پرسش هاي مصاحبه اي براي مناسبت هاي قمري/ بهرام نسب.
مشخصات نشر: تهران: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري: ۱۶۰ص.
شابك:978-964-514-185-9
موضوع: روزهاي خاص-- پرسش ها و پاسخ ها
موضوع: ماه هاي قمري -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام-- پرسش ها و پاسخ ها
موضوع: اسلام -- پرسش ها و پاسخ ها
شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي
رده بندي كنگره: 1390 4پ93ب/357 TA
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۷۳
شماره كتابشناسي ملي: ۲۳۷۴۷۱۴
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ بخش اول: ماه محرم؛ بخش دوم: ماه صفر؛ بخش سوم: ماه ربيع الاول؛ بخش چهارم: ماه ربيع الثاني؛ بخش پنجم: ماه جمادي الاول؛ بخش ششم: ماه جمادي الثاني؛ بخش هفتم: ماه رجب؛ بخش هشتم: ماه شعبان؛ بخش نهم: ماه مبارك رمضان؛ بخش دهم: ماه شوال؛ بخش يازدهم: ماه ذي قعده؛ بخش دوازدهم: ماه ذي حجه