شبه مدرنیته در ایران

  • شبه مدرنیته در ایران
معرفي اجمالي :
کتاب شبه مدرنیته در ایران ؛ نویسنده آن شهریار زرشناس و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
ساختار :
کتاب به زبان فارسی در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک مقدمه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
فصل اول: تاريخ ايران و قاجاريه؛
فصل دوم: روشن فكران غرب زده عصر قاجاريه
گزارش محتوا :
تاريخ افسانه پردازي نيست؛ تاريخ؛ بزرگ و كوچك كردن حوادث براي منافع شخصي و جمعي نيست؛ تاريخ، بررسي احوال گذشتگان براي سرگرمي و تفريح نيست؛ تاريخ، مطالعه و تجزيه و تحليل سرگذشت اقوام و افراد براي عبرت گيري و تنبيه است. ايران با تاريخي كهن، حوادث تلخ و شيرين بسياري براي عبرت آموزي دارد. از جمله اين حوادث، تاريخ روشنفكري است؛ تاريخ مولودي كه از ابتدا بيمار به دنيا آمد، ولي ضربه ها و صدمه هاي آن تا كنون نيز انديشه و فرهنگ ايران اسلامي را مي آزارد.
اين روشنفكري كه در دوران قاجار شكل گرفت، شيفته و فريفته غرب بود و ايراني را از نوك پا تا فرق سر غربي مي پسنديد و به دنبال آن بود كه مناسبات فرهنگ غرب را بر خرد و كلان كشور حاكم گرداند. البته حكومت بي ساختار و بي انضباط قاجار كه تنها بر خواست پادشاهاني كم خرد و متكبر تكيه داشت، اين نظم جديد را براي عده اي دوست داشتني و خواستني كرده بود. با اين حال، از آن جا كه سردمداران اين روشنفكري عمدتا در دربار همين پادشاهان لانه گزيده بودند و با آنها حشر و نشر داشتند و رحم و اخم پادشاه را در ابراز نظر و فعاليت هاي خود دخالت مي دادند، حتي نتوانستند يك الگوي كامل از غرب را در اين كشور پياده كنند.
تنها اندوخته اين روشن فكري از غرب، حذف دين از زندگي مردم بود و مبارزه با هر آنچه به عنوان فرهنگ ديني در بين مردم رواج داشت. البته با وجود كوشش فراوان خودباختگان داخلي و پشتيبانان خارجي آنها، فرهنگ اسلامي ايران مستحكم تر از آن بود كه در مقابل اين هجمه ها فرو ريزد. مطالعه تاريخ اين برهه بايد در پي اين باشد كه ريشه اين استحكام كجاست؟ چرا در كشورهاي ديگر و حتي در بعضي از كشورهاي اسلامي، مدرنيته به راحتي فرهنگ بومي را مي روبد و در آن جا لانه مي گستراند، ولي در ايران ناكام مي ماند، چرا مدرنيته در يك كشور كاملاً حاكم مي شود و در كشور ديگر شبه آن مجال بروز مي يابد؟ نقاط ضعف و قوت فرهنگ ها كجاست؟ روش ها و ابزارهاي مدرنيته براي نفوذ در يك ملت كدامند؟ راه مقابله چيست؟
صدا و سيما به عنوان دانشگاه عمومي وظيفه دارد پاسخ گوي اين پرسش ها باشد، كتاب حاضر گوشه هايي از فرهنگ روشن فكري بيمار را مي نماياند، هرچند تنها زمينه اي براي آشنايي برنامه ريزان و برنامه سازان متعهد رسانه است و قطعي متناسب با قالب برنامه سازي، بايد مطالعات گسترده تري در اين زمينه انجام شود. مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، دستان همكاران خود را براي ساخت چنين برنامه هايي به گرمي مي فشارد و آمادگي اش را براي پژوهش هاي تكميلي اعلام مي دارد.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.
شبه مدرنيته در ايران
مشخصات كتاب:
شبه مدرنيته در ايران
كد: 812
نويسنده: شهريار زرشناس
ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
ليتوگرافي: سروش مهر
چاپ و صحافي: نگارش
نوبت چاپ: اول / 1383
شمارگان: 1500
بها: 1000 تومان
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM
تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892
شابك: 0-39-8606-964ISBN: 964-8606-39-0
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
ديباچه؛ فصل اول: تاريخ ايران و قاجاريه؛ فصل دوم: روشن فكران غرب زده عصر قاجاريه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13584
Cost View
رایگان
ISBN
9648606390
Year of publication
Book Version
1