نماز در رسانه : راهکارهای پرداختن به نماز در برنامه های صدا و سیما

  • نماز در رسانه : راهکارهای پرداختن به نماز در برنامه های صدا و سیما
نماز در رسانه : راهكارهاي پرداختن به نماز در برنامه هاي صدا و سيما
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : نماز در رسانه : راهكارهاي پرداختن به نماز در برنامه هاي صدا و سيما.../ مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۱۳۸ ص.
فروست : مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما؛ كد ۹۶۳.
شابك : ۸۵۰۰ ريال:964-514-030-7
موضوع : نماز -- تبليغات
موضوع : تلويزيون و دين
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۱۸۶/۲/ن۸ ۱۳۸۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۳
شماره كتابشناسي ملي : ۳۲۸۵۶۹۰
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ فصل اول: راهكارهاي پرداختن به نماز در برنامه هاي رسانه؛ فصل دوم: محورهاي قابل توجه در برنامه ريزي كلان رسانه؛ فصل سوم: معرفي كتاب هايي درباره نماز
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13607
LCC
BP186/2/ن8 1384
DDC
297/353
National bibliography numbers
3285690
Cost View
رایگان
ISBN
9645140307
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format PDF
Book Version
1