الگوشناسی

  • الگوشناسی
معرفي اجمالي :
کتاب الگوشناسی ؛ نویسنده مهدی زاده، حسین و ناشر آن مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما می باشد .
موضوعات :
کاشانی، ابوالقاسم - روحانیت - ایران - فعالیتهای سیاسی - تاریخ - پهلوی
ساختار :
کتاب در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک دیباچه و پیشگفتار که نویسنده توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر منابع کتاب ذکر گردیده است .
فصل اول: کلیات؛
فصل دوم: اثرگذاری الگوها؛
فصل سوم: آسیب شناسی تقلید از الگوها؛
فصل چهارم: راهکارهای مقابله با آفت های الگوها؛
فصل پنجم: همراه با برنامه سازان؛ کتاب نامه
گزارش محتوا :
الگوپذیری، امری ضروری، بایسته و سودمند است و آدمی نیز به اقتضای طبیعت خود، به دنبال الگویابی است. البته جوانان تحت تأثیر حس کمال جویی، در این زمینه، نیاز بیشتری احساس می کنند.
اسوه ها و الگوها چون معیارها و ملاک ها را در اختیار می گذارند، دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای هستند. جایگاه الگوی عملی در مکتب الهی به قدری برجسته است که خداوند در طول تاریخ برای هدایت هر قوم و گروهی، الگویی عملی به عنوان پیامبر و امام به سوی شان فرستاده است تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند. گرایش جوانان به سوی الگوهای شایسته، افکارشان را منظم می سازد.
در این صورت، با همانندسازی می کوشند تا از خود نیز شخصیتی برتر سازند. هرچند پیروی از این الگوها، توان بالقوه و استعدادهای نهفته جوانان را نیرومند می کند، ولی پیروی از الگوها نیز ویژگی ها و شرایط خاصی دارد. پیروی از الگوهای ناسالم، آسیب های جبران ناپذیری به همراه می آورد.
بنابراین، نمی توان درصدد پیروی از نمونه هایی بود که درهای سلامت دنیوی و سعادت اخروی را بر روی آدمی می بندند و او را به گمراهی می کشانند. در میان الگوسازان، نقش مؤثر رسانه بر کسی پوشیده نیست. رسانه برای تحقق اهداف خود در این راستا، به آگاهی از کم و کیف الگویابی، الگوپذیری و فرهنگ سازی در این راستا نیاز دارد.
برای تحقق این مهم و با توجه به آگاهی از ضرورت و آثار پیروی از الگوها، پژوهشگر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین حسین مهدی زاده، کوشیده است تا در این نوشتار، مفهوم شناسی، اثرگذاری الگوها، آسیب شناسی تقلید از الگوها و راهکارهای مقابله با آفت های الگوها را بررسی کند. ولی شیرازه کار خود را با بخش همراه با برنامه سازان به پایان رسانده و محصول کار را ره توشه اصحاب رسانه ساخته است.
با امید به بهره گیری بهینه از این مجموعه، امید داریم با معرفی در خور توجه الگوهای شایسته و با هدایت و راهنمایی مخاطبان به ویژه جوانان، همکاران ارجمند بتوانند بیش از پیش فرهنگ نبوی را در جامعه اسلامی نهادینه سازند.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.

الگوشناسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مهدي زاده، حسين
عنوان و نام پديدآور : "الگوشناسي"/ حسين مهدي زاده؛ [تهيه كننده] مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيما جمهوري اسلامي ايارن، مركز پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۹۲ ص.
شابك : ۶۰۰۰ ريال:978-964-5140661
وضعيت فهرست نويسي : فهرست نويسي توصيفي
يادداشت : كتابنامه:ص. [۸۹] - ۹۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي.
شماره كتابشناسي ملي : ۱۵۵۲۶۹۵
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: اثرگذاري الگوها؛ فصل سوم: آسيب شناسي تقليد از الگوها؛ فصل چهارم: راهكارهاي مقابله با آفت هاي الگوها؛ فصل پنجم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13635
National bibliography numbers
1552695
Cost View
رایگان
ISBN
9789640661514
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1