امید و رسانه: پژوهشی در مبانی، ابعاد و راهبردهای امیدآفرینی اجتماعی در رسانه ملی

  • امید و رسانه: پژوهشی در مبانی، ابعاد و راهبردهای امیدآفرینی اجتماعی در رسانه ملی
معرفي اجمالي :
کتاب امید و رسانه: پژوهشی در مبانی، ابعاد و راهبردهای امیدآفرینی اجتماعی در رسانه ؛ نویسندگان آن سیدمجید امامی، حسین مهربانی فر و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
موضوع :
رسانه های گروهی ، ایران ، جنبه های اجتماعی ، جنبه های مذهبی ؛ اسلام ، امید
ساختار :
کتاب در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک پیشگفتار که مقدمه کتاب را توضیح داده است . و همچنین شامل پنج فصل ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
فصل اول: کلیات؛
فصل دوم: ادبیات پژوهش و چارچوب نظری؛
فصل سوم: داده های پژوهش؛
فصل چهارم: راهبردها و سیاست ها؛
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد؛
گزارش محتوا :
ایمان به راه، هدف، رهبری و آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بی شک عظیم ترین سرمایه اجتماعی و اثربخش ترین عنصر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران است که صیانت از آن و ارتقای روزافزون آن، متناسب با تحولات خواسته و ناخواسته داخلی و خارجی، وظیفه ای خطیر بر دوش نظام فرهنگی _ رسانه ای این جامعه قلمداد می شود.
امیدواری به زندگی، امید به بهبود محیط و فضای رشد و کار، حسن ظن به نظام سیاسی و قضایی و اقتصادی، امید به آینده بهتر و ... در کنار «اعتماد»، «رضایت» و «امنیت» از مهم ترین مؤلفه های توسعه و سلامت اجتماعی در مطالعات امروزین اجتماعی و در عین حال، مسئله ای فراگیر و مبتلابه اکثر جوامع، حتی جوامع جهان اول می باشد. بی شک طرح این مسئله در جامعه ایران نیازمند نگاهی مستقل و وام گیری از مبانی و چارچوب هایی بومی و ملی است که از آبشخور هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی اسلامی حاصل گردد.
پژوهش حاضر با توجه به یکی از اولویت های اعلامی و حساس سازمان صداوسیما به عنوان اثرگذارترین دستگاه فرهنگی نظام در دهه چهارمانقلاب اسلامی، یعنی ارتقای امید و اعتماد اجتماعی، از سوی مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما به گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام پیشنهاد شد که با درک و تفاهم نسبت به این ضرورت، در طول نه ماه اجرا و تدوین گردید.
مطمئناً اگر امکان استفاده از نظرسنجی و پیمایش های دیگر مرکز تحقیقات سازمان فراهم می آمد (علی رغم توافق اولیه و پیگیری محققان) بخش های مسئله شناسی این گزارش غنی تر می گردید. پیش از دعوت به مطالعه این گزارش، از گروه مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های اسلامی، ریاست و قائم مقام این مرکز، استادان ناظر و مشاور و نیز همکارانم در این تلاش تحقیقاتی قدردانی می نمایم و توفیقات نهادها، دستگاه ها و نظام فرهنگی _ رسانه ای کشور را در تقویت شاخص های امید و اعتماد مبتنی بر ارتقای ایمان و آگاهی و نشاط، در ظل توجهات و عنایت بی وقفه امید اعصار و ذخیره امت ها، حضرت بقیت الله، از باری تعالی مسئلت دارم.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.

اميد و رسانه: پژوهشي در مباني، ابعاد و راهبردهاي اميدآفريني اجتماعي در رسانه ملي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : امامي، سيد مجيد، ۱۳۶۱ -
عنوان و نام پديدآور : اميد و رسانه: پژوهشي در مباني، ابعاد و راهبردهاي اميدآفريني اجتماعي در رسانه ملي/ نويسندگان سيدمجيد امامي، حسين مهرباني فر؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري : ۱۹۰ص.:مصور،جدول؛ ۱۴/۵×۲۱س م.
شابك : ۶۰۰۰۰ريال: 978-964-514-305-1
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۸۱] - ۱۹۰.
موضوع : رسانه هاي گروهي -- ايران -- جنبه هاي اجتماعي
موضوع : اميد -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : اميد
شناسه افزوده : مهرباني فر، حسين، ۱۳۶۷ -
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : HN۶۷۰/۲ /آ۸ الف۸ ۱۳۹۲
رده بندي ديويي : ۳۰۲/۲۳۰۹۵۵
شماره كتابشناسي ملي : ۳۲۵۵۴۹۳
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: ادبيات پژوهش و چارچوب نظري؛ فصل سوم: داده هاي پژوهش؛ فصل چهارم: راهبردها و سياست ها؛ فصل پنجم: جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد؛ فهرست منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13662
LCC
HN670/2 /آ8 الف8 1392
DDC
302/230955
National bibliography numbers
3255493
Cost View
رایگان
ISBN
9789645143051
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1