فهرست کتابخانه تخصصی آیت الله بروجردی (ره) قم (نسخ خطی)

  • فهرست کتابخانه تخصصی آیت الله بروجردی (ره) قم (نسخ خطی)
فهرست كتابخانه تخصصي آيت الله بروجردي (ره) قم (نسخ خطي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387
عنوان و گردآورنده:فهرست كتابخانه تخصصي آيت الله بروجردي (ره) قم (نسخ خطي)/ واحد تحقيقات كتابخانه آيت الله بروجردي (ره).
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳97.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: كتابشناسي
آدرس : ايران - قم - ضلع غربي حرم حضرت معصومه (س) -كتابخانه آيت الله العظمي بروجردي (ره)
www.blib.ir
عناوين اصلي كتاب شامل:
معرفي؛ كتب فارسي؛ كتب عربي؛ كتب فارسي - عربي؛ كتب فارسي - انگليسي؛ كتب فارسي - تركي؛ كتب عبري- فارسي؛ كتب فرانسه- فارسي؛ كتب فرانسه؛ كتب تركي؛ كتب تركي جغتايي