Mübarək Aşura mehi

  • Mübarək Aşura mehi
Mübarək Aşura mehi
Böyük Rəhbər Həzrət Ayətullah Seyid Əli Xameneinin sözlərinə əsasən qanlı məhərrəm hərəkatına bir baxış
Kitаbın аdı:.....................Mübarək Aşura mehi
Tәrcümә еdәn:............................İbrahim Mirzə
Nәşr еdәn:..................................Üfüqe-fərda
Çаp tаriхi:.................................................2013
Çаp növbәsi:..........................................Birinci
Tirаj:.........................................................3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ İşarə؛ Birinci fəsil: Məhərrəm mehi؛ İkinci fəsil: Məhərrəm və təbliğat؛ Üçüncü fəsil: Qiyamın zəminləri, fəlsəfəsi və məqsədləri؛ Dördüncü fəsil: Aşura səhabələri؛ Beşinci fəsil: Aşuranın təsir və faydaları؛ Altıncı fəsil: Əzadarlığın fəlsəfəsi؛ Yeddinci fəsil: Məhərrəm və İslam inqilabi ؛ Səkkizinci fəsil: Məhərrəm və İslam dünyasının oyanışı
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13783
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1