MƏRSİYƏLƏR

  • MƏRSİYƏLƏR
MƏRSİYƏLƏR
Kitabın adı:Mərsiyələr
Müəllif:Əbdülhüseyn Axundzadə
Naşir:Şəhriyar
Çap tarixi:2006
Səhifələrin sayı:240
Çap növbəsi:Birinci
Tirajı:3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
İşarə؛ Münacat-1؛ Münacat-2؛ Ya ərhəmər-rahimin!؛ Münacat (Ramazan ayı)؛ Imam Hüseynin (ə) eşqinə aid؛ Münacat-1؛ Münacat-2؛ On dörd məsuma təvəssül؛ Güftarə gəlmişəm؛ Eşq cazibəsi؛ Kərbəla arzusu (cuş)؛ Kərbəlada Aşura؛ Kərbəla məqamı (cuşi)؛ Ünvanımız Hüseyndir؛ Kərbəla؛ Məhərrəmin yetişməsi؛ Sinəzən və cuşi؛ Qundaqı ərşə gedən (cuş)؛ Kərbəlada imtahan verəm؛ Kərb və bəla kəlməsinin təvili؛ Bacı Zeynəb؛ Mən hara Kərbəla hara؛ Ya Hüseyn,vay Hüseyn!؛ Təşt qoymaq؛ (Sinəzən)؛ Kərbəlaya vurud (Sinəzən)؛ İmam Hüseynin (ə) zəbani- halı؛ Zeynəbin zəban hali (nohə)؛ Aşura gecəsi؛ Aşura gecəsi (nohə)؛ Kərbəlayə daxil olmaq (nohə)؛ Aşura gecəsi؛ Vürude- Kərbəla؛ Kəsilə (sinəzən)؛ Peyğəmbər vəfatında؛ Şəhidlər ağasının (ə) zəban halı؛ Ədəbli qardaş؛ Əbəlfəzl؛ Vəfalı yaralını (sinəzən)؛ Əbbasın kömək istəməsi؛ Hüseyni ziyarət edən, Allahı ziyarət edər ərşidə؛ Əbulfəzlil Əbbas (ə) şəhadəti؛ Qardaşına (nohə)؛ Əbbasın (ə) anası Ümmül-bəninin zəban halı؛ Ümmül-bənin diliycə (nöhə)؛ Ətşan səqqayəm؛ Heydər oğlu؛ Həzrət Əbulfəzl (ə) (Cuş)؛ Bayrağa müraciəti؛ İmam Hüseynin dililə؛ Əmannamə həzrət Əbulfəzl (ə)؛ Əbəlfəzlin dililə؛ Əbbasın oğlu Əbdullahın zəban halı (sinəzən)؛ Əli-Əkbərin bacısının zəban halı (Sinəzən)؛ Əli Əkbərin zəban halı؛ İmam Hüseynin (ə) Əli Əkbərə zaban halı (Sinəzən)؛ İmam Hüseyn (ə) Zeynəbə zəban halı؛ Hüseynin (ə) Zeynəbə Əli Əkbər üçün zəban halı؛ Hüseynin Əli-Əkbərə zəban halı؛ Bayatı؛ Həzrət Qasimin (ə)zəban halı cuşi؛ Əmisi Hüseynə (ə) xitabı؛ Səkinə anası Rübabə xitab؛ İmamın Əli Əsğərə zəban halı؛ Anası Rübab؛ Oxşama-1؛ Oxşama-2؛ Oxşama-3؛ İmam Hüseynin (ə) zəban halı؛ Rübabın zəban halı؛ İmam Hüseynin (ə) zəban halı؛ İmamın zəban halı؛ Oxşama؛ Rübabın zəban halı؛ İmamın zəban halı؛ Rübabın zəban halı؛ Qasimin (ə) anasına zəban halı؛ Hürrün zəban halı؛ Hürrün şəhadəti؛ Aşura gecəsinin növhəsi؛ Müslümün əhvəlatı؛ Müslümün diliycə؛ Bayatılar Müslüm haqda؛ İbrahim؛ Abdullahın zəban halı؛ İmamın Zeynəblə (ə) zəban halı؛ İmam Hüseyn (ə) vidalaşması؛ Həzrət Səkinənin zəban halı؛ İmam Hüseynin (ə) vidası؛ İmamın vidası؛ İmamın zəban halı؛ Qətligahın çuxur yeri؛ Zeynəbin (ə) zəban halı (növhə)؛ Hüseynin qətli (rövzə)؛ Zeynəbin zəban halı؛ Həzrət Zəhranın (ə) zəban halı؛ Zeynəbin (ə) zəban halı؛ Zeynəbin zəban halı؛ Səkinənin zəban halı (Nöhə)؛ Zeynəbin (ə) zəban halı؛ Həzrət Zəhranın (ə) zəban halı (rövzə)؛ Zeynəbin zəban halı (nöhə)؛ Qətligah (rövzə)؛ Saribanın qətlgahda cəfası (nöhə)؛ Zeynəbin zəban halı؛ Zeynəbin zəban halı (rövzə)؛ Qarəti-xiyam (cuşi)؛ Şami-Qəriban (nöhə)؛ Həzrət Zəhra (ə) zəban halı؛ Şəhidlərin dəfni İmam Səccadın (ə) zəban halı؛ Həzrət Zəhranın (ə) zəban halı؛ Həzrət Zeynəbin (ə) zəban halı (rovzə)؛ Zeynəbin (ə) zəban halı؛ Zəban halı Zeynəbin (ə)؛ Zeynəbin zəban halı؛ Həzrət Zeynəbin (ə) zəban halı (rövzə)؛ Zeynəbin zəban halı؛ Zeynəbin (ə) əhvalatı؛ Zeynəbin (ə) vəfatı؛ Zeynəbin (ə) dərdi-deli؛ Oxşama؛ Həzrət Zeynəbə(ə) salam (rövzə)؛ Zəban halı Zeynəb؛ Oxşama؛ Şir qadın (Rövzə)؛ Oxşama؛ Zeynəbin (s) Əbülfəzldən kömək istəməsi؛ Zeynəbin (ə) şəhaməti ( rövzə)؛ Zeynəbin (ə) vəfatı؛ Həzrət Zəhranın Əbulfəzl başı üstünə gəlməsi؛ Həzrət Əbulfəzlin (ə) zəban halı Rövzə)؛ Ərze-hacət (rövzə)؛ İmamın zəban halı rövzə)؛ Əbbasın balinində İmamın zəban halı؛ Əbbasın (ə) zəban halı؛ (Yaralı sinə)؛ Həzrət Fatimə (ə) Əbəlfəzlə zəban halı؛ Əbəlfəzlin (ə) zəban halı؛ Hüseynin (ə) sözü؛ Hüseynin (ə) zəban halı (nöhə)؛ Hüseynin (ə) zəban halı (rövzə)؛ İmamın zəban halı (nöhə)؛ Sərvi-qamət؛ Müşkül açan؛ Qəməri-Bəni Haşimin zəban halı؛ Cavabı imamın (ə)؛ Əba Əbdullahın zəban halı (rövzə)؛ Əba Əbdullahın (ə) zəban halı؛ Həzrət Əbulfəzlin (ə) həzrət Zeynəblə (ə) söhbəti؛ Zəhərli ox؛ Nənəsi Ümmül-bənin؛ Heydər balası (rövzə)؛ Qəm günləri (rövzə)؛ Əbulfəzlin zəban halı (rövzə)؛ Hüseynin zəban halı (nöhə)؛ Ümmül-bəninin zəban halı (nöhə)؛ İmamın bacısı ilə zəban halı؛ Qardaş ağlama؛ Göz yaşı (rövzə)؛ İmamın zəban halı؛ Həzrət Hüseynin (ə) zəban halı؛ İmamın oğluna zəban halı؛ Əkbərin imdad istəməsi (rövzə)؛ Oğul qəmi (rövzə)؛ Əli Əkbərin başı üstündə İmamın zəban halı (rövzə)؛ İmamın (ə) zəban halı (nöhə)؛ Əli əkbərin (ə) vidası؛ Həzrət Zeynəbin (ə) zəban hali (rövzə)؛ Həzrət Zeynəbin (ə) əhvalatı (rövzə)؛ Həzrət Zeynəbin (ə) Kufədə zəban halı؛ Bibi Zeynəbin (ə) əhvalatı؛ Zeynəbin (ə) zəban halı؛ Həzrət Zeynəbin (s) zəban halı؛ Vəfati Zeynəb (s) (sinəzən)
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13831
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1