ده درس معاد شناسی محبوب

  • ده درس معاد شناسی
ده درس معاد شناسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان قراردادي : پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان .برگزيده
عنوان و نام پديدآور : ده درس معاد شناسي/مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : قم: نسل جوان، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : [۱۰۱] ص.؛ ۱۱ × ۲۰/۵س.م.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال:978-964-6275-45-4 ؛ ۳۰۰۰۰ ريال(چاپ دوم)
يادداشت : كتاب حاضر برگرفته از كتاب "پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان" تاليف ناصر مكارم شيرازي مي باشد.
يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۹۴.
يادداشت : عنوان روي جلد: ده درس معادشناسي از پنجاه درس اصول عقائد براي جوانان.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان روي جلد : ده درس معاد شناسي از پنجاه درس اصول عقائد براي جوانان.
موضوع : معاد -- ادبيات كودكان و نوجوانان
موضوع : شيعه -- اصول دين -- ادبيات كودكان و نوجوانان
شناسه افزوده : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ - . پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان. برگزيده
رده بندي كنگره : BP۲۲۲/م۷د۸۷ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۴
شماره كتابشناسي ملي : ۲۵۹۷۲۷۴
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ درس اول: يك سؤال مهم مرگ پايان است يا آغاز؟؛ درس دوم: معاد به زندگي مفهوم مي دهد؛ درس سوم: نمونه دادگاه قيامت درون جان شماست؛ درس چهارم: معاد در تجليگاه فطرت؛ درس پنجم: عدل الهي و رستاخيز؛ درس ششم: رستاخيز را در همين جهان بارها ديده ايم؛ درس هفتم: معاد و فلسفه آفرينش؛ درس هشتم: بقاي روح نشانه اي بر رستاخيز؛ درس نهم: معاد جسماني و روحاني؛ درس دهم: بهشت و دوزخ و تجسم اعمال
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13896
LCC
BP222/م7د87 1390
DDC
297/44
National bibliography numbers
2597274
Cost View
رایگان
ISBN
9789646275454
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1