آنگاه شیعه شدم

  • آنگاه شیعه شدم
آنگاه شيعه شدم
مشخصات كتاب:
سرشناسه : صلواتي، مرتضي، ۱۳۳۲ -
عنوان و نام پديدآور : آنگاه شيعه شدم/ مرتضي صلواتي؛ محقق خليل بخشي زاده؛ [براي] مجمع جهاني شيعه شناسي.
مشخصات نشر : قم: آشيانه مهر، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : ۲۷۲ ص.
فروست : مجمع جهاني شيعه شناسي؛ ۴۴.
شابك : ۶۰۰۰۰ ريال (سلفون، گالينگور)978-600-6164-14-4 : ؛ ۴۵۰۰۰ ريال (شوميز)
يادداشت : كتابنامه: ص.[۲۵۴]- ۲۷۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : اهل سنت -- دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده : مجمع جهاني شيعه شناسي
رده بندي كنگره : BP۲۱۲/۵/ص۸آ۸ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۷
شماره كتابشناسي ملي : ۲۵۶۲۹۳۵
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه استاد انصاري بويراحمدي؛ پيشگفتار:؛ پيام كتاب:؛ علت تأليف كتاب؛ فصل اول :پيدايش شيعه؛ فصل دوم:خلفاء و ائمه دوازده گانه از ديدگاه بزرگان و محدثين؛ فهرست منابع و مؤاخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14065
LCC
BP212/5/ص8آ8 1390
DDC
297/417
National bibliography numbers
2562935
Cost View
رایگان
ISBN
9786006164144
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1