نشست تخصصی بررسی نقش مطبوعات در بسترسازی کودتای 28 مرداد محبوب

  • نشست تخصصی بررسی نقش مطبوعات در بسترسازی کودتای 28 مرداد
نشست تخصصي بررسي نقش مطبوعات در بسترسازي كودتاي ۲۸ مرداد
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نشست تخصصي بررسي نقش مطبوعات در بسترسازي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۳۸۳: تهران)
عنوان و نام پديدآور : نشست تخصصي بررسي نقش مطبوعات در بسترسازي كودتاي ۲۸ مرداد: مجموعه سخنراني ها و ويژه نامه اي به مناسبت پنجاه و يكمين سالگرد كودتا/ سخنرانان روح الله حسينيان ... ]و ديگران[؛ ]برگزاركنندگان[ موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي با همكاري فرهنگسراي انقلاب.
مشخصات نشر : تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهري : ۱۴۹ + ]۵[ ص. تصوير: جدول، نمونه.
فروست : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي؛ ۱.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال: 964-5645-50-6 ؛ ۱۲۰۰۰ ريال (چاپ دوم)
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : پشت جلد به انگليسي: The press role in grounding 28th & Mordad coup.
يادداشت : چاپ دوم: پاييز ۱۳۸۵.
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۴۹.
موضوع : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷. -- كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ -- كنگره ها.
موضوع : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷.-- مطبوعات.
موضوع : يران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷. -- كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ -- اسناد و مدارك.
شناسه افزوده : حسينيان، روح الله
شناسه افزوده : موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
شناسه افزوده : فرهنگسراي انقلاب
رده بندي كنگره : DSR۱۵۱۹/ن ۵ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۲۴۰۴۵
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۳-۳۸۴۰۰
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ اشاره؛ بخش اول: نشست تخصصي؛ بخش دوم: ويژه نامه 28 مرداد 1332؛ تصاوير
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14072
LCC
DSR1519/ن 5 1383
DDC
955/0824045
National bibliography numbers
م 83-38400
Cost View
رایگان
ISBN
9645645506
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2