آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 92-91

  • آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 92-91
معرفي اجمالي :
کتاب آرشیو دروس خارج فقه آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا در سال 1392-1391 به همراه صوت دروس گرفته شده از سايت مدرسه فقاهت می باشد این کتاب در یک جلد و صوت و متن به زبان فارسی می باشد .
موضوع :
دروس خارج فقه ، خمر - نجاست مسکرات - آب جو - جرح و تعدیل - شبهه موضوعیه و حکمیه - آیات ولایت و فضیلت های اهل بیت - نجاست مسجد
ساختار :
این کتاب شامل 130 بخش می باشد که به صورت کلی در مورد بحث فقهی نجاسات و احکام ریز مربوط به آن می باشد.
گزارش محتوا :
در این کتاب موضوعات مختلف نجاسات مورد بررسی قرار می گیرد از جمله مباحث :
حكم خمر - بحث از نجاست مسكرات - نجاست عصير عنبي- حرمت شرب و نجاست - حكم آب جو - موضوع فقاع- ادله طهارت عرق جنب از حرام - نجاست عرق شتر نجاستخوار- راههاي ثبوت نجاست- تفسير آيه اهدنا الصراط المستقيم- تعدد نجاست و تعدد تطهير - ملاقات باطن بدن با نجاست- طهارت تمام محل موضع سجده نمازگزار - نجاست مسجد- حكم تخريب و حفر مسجد براي ازاله نجاست- تفسير آيات فضيلت و ولايت اهل بيت- اگر ازاله نجاست از مسجد توقف داشته باشد به بذل مال - احكام نجاسات
منابع مقاله :
مقدمه و متن کتاب
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب می باشد و پاورقی های مطالب در پایین صفحات آورده شده است.

آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 92-91
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مصطفوي نيا، سيدكاظم،1331
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا92-91 /سيدكاظم مصطفوي نيا.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
تذكرات اخلاقي 91/06/26؛ بحث از حكم ملحقات خمر 91/06/27؛ ميلاد حضرت معصومه 3 مبارك باد 91/06/28؛ رجال 91/06/29؛ ادامه بحث از نجاست مسكرات 91/07/01؛ ادامه بحث از نجاست مسكرات 91/07/02؛ ادامه بحث از نجاست مسكرات 91/07/03؛ فرق حرمت اضرار اجتناب از ضرر و قاعده ضرر 91/07/04؛ فرق حرمت اضرار اجتناب از ضرر و قاعده ضرر 91/07/05؛ ادامه بحث از نجاست عصير عنبي 91/07/08؛ ادامه بحث از نجاست عصير عنبي 91/07/09؛ بحث در تفصيل در غليان بوسيله آتش و غير آن بود 91/07/10؛ ادامه بحث از سببيت نشيش براي حرمت شرب عصير عنبي 91/07/11؛ بحث طبقات رجال 91/07/12؛ و لا فرق بين العصير و العنب ... 91/07/15؛ ادامه بحث از حكم نبيذ بعد از غليان 91/07/16؛ درباره حكم نبيذ بحث مي رديم 91/07/17؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - سه شنبه 18 مهر ماه 91/07/18؛ درباره طبقات بحث مي كرديم 91/07/19؛ درباره فقاع بحث مي كرديم، حرمت شرب و نجاست 91/07/22؛ سيد يزدي مي فرمايد الفقاع و هو شراب متخذ من الشعير 91/07/23؛ حكم آب جو موجود در بازار 91/07/24؛ جرح و تعديل 91/07/26؛ موضوع شناسي فقاع 91/07/29؛ درباره شناسايي موضوع فقاع بحث مي كرديم 91/07/30؛ الحادي عشر عرق الجنب من الحرام 91/08/01؛ تعارض جرح و تعديل 91/08/03؛ حكم عرق جنب از حرام 91/08/06؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - يكشنبه 7 آبان ماه 91/08/07؛ ادله طهارت عرق جنب از حرام ذكر شد 91/08/08؛ فروع مربوط به جنب از حرام 91/08/09؛ جرح و تعديل 91/08/10؛ اذا اجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام 91/08/14؛ المجنب من حرام اذا تيمم .... 91/08/15؛ الصبي الغير البالغ اذا أجنب من حرام ففي نجاسه عرقه اشكال 91/08/16؛ آيا خبر مستفيض جزء خبر متواتر است يا مستقل است 91/08/17؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - شنبه 11 آذر ماه 91/09/11؛ ادامه بحث از نجاست عرق شتر نجاستخوار 91/09/12؛ ادامه بحث از نجاست عرق شتر نجاستخوار 91/09/13؛ نجاست مسوخات 91/09/14؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - چهارشنبه 15 آذر ماه 91/09/15؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - شنبه 18 آذر ماه 91/09/18؛ ادامه بحث از طهارت مشكوك 91/09/19؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - سه شنبه 21 آذر ماه 91/09/21؛ ادامه بحث از قواعد رجاليه 91/09/22؛ حكم غساله حمام 91/09/25؛ ادامه بحث از طهارت غساله حمام 91/09/26؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - دوشنبه 27 آذر ماه 91/09/27؛ فرق شبهه موضوعيه و شبهه حكميه 91/09/28؛ ادامه بحث از قواعد رجالي 91/09/29؛ مسئله راههاي ثبوت نجاست 91/10/02؛ اثبات نجاست با خبر واحد عادل 91/10/03؛ ادامه بحث از طريق اثبات نجاست 91/10/04؛ ادامه بحث از عدم اعتنا به شك در نجاست 91/10/05؛ تذكري در علاج وسوسه 91/10/06؛ ادامه بحث از طرق اثبات نجاست 91/10/09؛ ادامه شمارش انحلال علم اجمالي به علم تفصيلي 91/10/10؛ اثبات نجاست بوسيله بينه 91/10/11؛ ادامه توضيح مسئله چهارم در طرق اثبات نجاست 91/10/25؛ مسئله پنجم از طرق اثبات نجاست 91/10/26؛ ادامه بحث از فوائد رجالي 91/10/27؛ ادامه مسئله ششم 91/10/30؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - دوشنبه 2 بهمن ماه 91/11/02؛ اثبات نجاست با قول ذي اليد 91/11/03؛ آيات مربوط به ولايت و امامت و فضيلت اهل بيت از اول قرآن به ترتيب آيات 91/11/04؛ مسئله سيزدهم 91/11/07؛ فصل- في كيفيه تنجيس المتنجسات 91/11/08؛ توضيح تكميلي در مورد جمع بين دو دسته از روايات مربوط به منجسيت نجس يابس 91/11/09؛ اهل بيت در قرآن 91/11/11؛ ادامه بحث منجسيت شئ منجس مرطوب 91/11/14؛ در سرايت نجاست مايع بودن ملاقي با ملاقا شرط است 91/11/15؛ ادامه بحث از كيفيت تنجس اشياء 91/11/16؛ اذا علم سبق وجود المسريه 91/11/17؛ بحث تفصيلي در آيه اهدنا الصراط المستقيم 91/11/18؛ افتادن فضله موش در روغن يا شيره جامد 91/11/21؛ مسئله ششم : نجاست خون موجود در اخلاط سينه 91/11/23؛ ادامه توضيح مسئله هفتم (طريق رفع گرد و خاك نجس) 91/11/24؛ ادامه تفسير آيه اهدنا الصراط المستقيم 91/11/25؛ متن درس خارج فقه استاد سيد كاظم مصطفوي - شنبه 28 بهمن ماه 91/11/28؛ ادامه فرمايش مرحوم آقاي خويي در تعدد نجاست و تعدد تطهير 91/11/29؛ ادامه مسئله دهم در شك تنجيس به ضعيف و اشد 91/11/30؛ ادامه مسئله دهم شك در نجاست اخف يا اشد 91/12/01؛ در توضيح بيشتر صراط المستقيم 91/12/02؛ مسئله يازدهم در تنجيس متنجسات 91/12/05؛ ادله دال بر تنجيس متنجس 91/12/06؛ بررسي ادله منجسيت متنجس 91/12/07؛ شبهات فقيه همداني در منجس بودن متنجس 91/12/08؛ توضيح متقين در آغاز سوره بقره 91/12/09؛ ادامه بحث از قاعده منجسيت متنجس 91/12/12؛ ادامه بحث روايات دال بر غير منجس بودن متنجس 91/12/13؛ بحث واسطه ها در تنجس 91/12/14؛ تحقيق در منجسيت متنجس 91/12/15؛ ادامه تفسير آيات دال بر ولايت و امامت ائمه عليهم السلام 91/12/16؛ آيا متنجس جميع احكام نجس را دارد؟ 91/12/20؛ ادامه بحث از جريان احكام نجس در متنجس 91/12/21؛ ملاقات باطن بدن با نجاست 91/12/22؛ شرط بهره مندي ويژه از قرآن كريم 91/12/23؛ بررسي روايات دال بر لزوم طهارت در نماز 91/12/27؛ شرط طهارت از حدث و خبث در اذان و اقامه 91/12/28؛ شرط ازاله نجاست از محل سجده در نماز 92/01/17؛ ادامه بحث از روايت ابن محبوب 92/01/18؛ توضيح ادله قول به طهارت تمام محل سجده 92/01/19؛ توضيح جمع بين ادله قول دوم و سوم در طهارت محل نماز 92/01/20؛ آيه 37 سوره بقره (فتلقي آدم من ربه كلمات) 92/01/21؛ يادآوري اقوال فقهاء در لزوم طهارت مكان نمازگزار 92/01/26؛ سجده بر محلي كه قسمتي از آن نجس است 92/01/27؛ آيه 38 سوره بقره «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون» 92/01/28؛ طهارت تمام محل موضع سجده نمازگزار 92/01/31؛ ازاله نجاست از مسجد 92/02/01؛ ادامه ادله وجوب ازاله نجاست از مسجد 92/02/02؛ دليل اجماع براي حرمت تنجيس مسجد 92/02/03؛ يادي از حضرت ام البنين (ع) به مناسبت روز وفات حضرت 92/02/04؛ فروع وجوب ازاله نجاست از مسجد 92/02/07؛ نجاست مسجد از باب هتك حرمت مسجد 92/02/08؛ ادامه بحث از ادله اجتناب از ادخال متنجس در مسجد 92/02/09؛ ازاله نجاست از مسجد واجب كفايي است 92/02/10؛ يادي از حجر بن عدي كه مقبره او به دست وهابي ها شكافته شد 92/02/15؛ يادآوري مقام حجر بن عدي 92/02/16؛ حقيقت تعارض تكاذب و حقيقت تزاحم تضاد است 92/02/17؛ آيات 47 و 48 سوره مباركه بقره 92/02/18؛ ادامه بحث ترتب در متزاحمين 92/02/21؛ مسئله پنجم – كسي كه بعد نماز متوجه وجود نجاست در مسجد شود 92/02/22؛ كسي كه در نماز متوجه وجود نجاست در مسجد شود 92/02/23؛ آيا محل نجس در مسجد، مجددا نجس مي شود ؟ 92/02/28؛ توضيح تكميلي درباره حكم تخريب و حفر مسجد براي ازاله نجاست. 92/02/29؛ ادامه بحث از تطهير منجر به خرابي مسجد 92/02/30؛ اگر تطهير مسجد منجر به تخريب كل مسجد شود 92/02/31؛ تفسير آيات فضيلت و ولايت اهل بيت -آيه 58 سوره بقره 92/03/01؛ اگر ازاله نجاست از مسجد توقف داشته باشد به بذل مال ، واجب است 92/03/06؛ مسئله سيزدهم احكام نجاسات 92/03/07؛ تفسير آيه 79 سوره بقره 92/03/08؛ مسئله 14 92/03/11؛ مسئله پانزدهم از احكام نجاسات 92/03/13
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14210
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1