آرشیو دروس منزل استاد محمد حسین حشمت پور 94-93

  • آرشیو دروس منزل استاد محمد حسین حشمت پور 94-93
آرشيو دروس منزل استاد محمد حسين حشمت پور94-93
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس منزل استاد محمد حسين حشمت پور94-93/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:منزل
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه 94/01/27؛ متن درس منازل السائرين استاد حشمت پور - پنجشنبه 3 ارديبهشت ماه 94/02/03؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح قيوم و صمد 94/02/10؛ متن درس منازل السائرين استاد حشمت پور - پنجشنبه 17 ارديبهشت ماه 94/02/17؛ ادامه توضيح مقدمه كتاب 94/02/31؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح نعمت سوم خداوند به عارفان 94/03/07؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح نعمت چهارم خداووند به عارفان 94/03/14؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اسلام 94/03/21
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14255
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1