برنامه ریزی مدیریت زمان

  • برنامه ریزی مدیریت زمان
برنامه ريزي مديريت زمان
مشخصات كتاب:
سرشناسه:معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي،1397
عنوان و نام پديدآور:برنامه ريزي مديريت زمان/ معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي.
ناشر چاپي : معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع: مديريت - زمان
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ شيوه‌ي استفاده از برنامه ريز مديريت زمان؛ يادداشت هاي شبانه روزي؛ برنامه هاي هفتگي،ماهانه و سالانه؛ مديريت جلسات؛ مديريت امور مالي؛ ميثاق ها و پيمان ها؛ آيينه ي بزرگ اخلاق