رهنما 28 : (حرم در بستر تاریخ)

  • رهنما 28 : (حرم در بستر تاریخ)
رهنما 28 : (حرم در بستر تاريخ)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : موسوي پناه، سيدابراهيم، ۱۳۵۸-
عنوان و نام پديدآور : حرم در بستر تاريخ/ نويسنده ابراهيم موسوي پناه ؛ تهيه معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۴۰ ص.؛ ۱۱ × ۱۴ س م.
فروست : رهنما.
يادداشت : كتابنامه .
شابك : 978-600-6543-88-8
موضوع : علي بن موسي (ع)، امام هشتم، ۱۵۳؟ - ۲۰۳ق. -- آرامگاه -- تاريخ
شناسه افزوده : موسسه انتشاراتي قدس رضوي
شناسه افزوده : موسسه انتشاراتي قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۶۷۲
رده بندي كنگره : BP۲۶۴/۲/م۸۴ح۴ ۱۳۹۱
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۶۸۳۲۴
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ حرم در بستر تاريخ؛ درآمد؛ روضۀ منوره؛ مسجدها؛ صحن ها؛ رواق ها؛ كتابنامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14385
LCC
BP264/2/م84ح4 1391
DDC
297/7672
National bibliography numbers
2868324
Cost View
رایگان
ISBN
9786006543888
Year of publication
Book Version
1