رهنما 59 (روابطه دختر و پسر)

  • رهنما 59 (روابطه دختر و پسر)
رهنما59 (روابطه دختر و پسر)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مستشاري، عليرضا، ۱۳۴۷ -
عنوان و نام پديدآور : روابط دختر و پسر/ نويسنده علي رضا مستشاري.
مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوي،۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۶۰ص.؛۱۱×۱۷س م.
فروست : رهنما؛۵۹.
شابك : 978-600-6543-53-6
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه .
موضوع : روابط زن و مرد
موضوع : روابط بين اشخاص
موضوع : جوانان -- جنبه هاي اخلاقي
شناسه افزوده : آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده : موسسه انتشاراتي قدس رضوي
رده بندي كنگره : HQ۸۰۱/م۴۶ر۹ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۳۰۶/۸۱
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۲۸۳۹۵
رابطۀ دختر و پسر؟!
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پرسش ها؛ ديباچه؛ فصل اول: نگاه برون ديني به روابط دختر و پسر؛ فصل دوم: روابط دختر و پسر از نگاه درون ديني
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14551
LCC
HQ801/م46ر9 1391
DDC
306/81
National bibliography numbers
2828395
Cost View
رایگان
ISBN
9786006543536
Year of publication
Book Version
1