نقش حکومت در پیش گیری از جرم: (وظایف نظام اسلامی در پیش گیری از جرایم حکومتی)

  • نقش حکومت در پیش گیری از جرم: (وظایف نظام اسلامی در پیش گیری از جرایم حکومتی)
نقش حكومت در پيش گيري از جرم: (وظايف نظام اسلامي در پيش گيري از جرايم حكومتي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : عابدي، محمد، ۱۳۵۳ -
عنوان و نام پديدآور : نقش حكومت در پيش گيري از جرم: (وظايف نظام اسلامي در پيش گيري از جرايم حكومتي)/ محمد عابدي؛ به سفارش ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي.
مشخصات نشر : قم: سازمان تبليغات اسلامي،پژوهشكده باقرالعلوم (ع)،انتشارات نورالسجاد، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۱۵۰ ص.
فروست : عدالت و سلامت.
شابك : ۱۵۰۰۰ ريال: 978-600-5220-22-3
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۴۷]- ۱۵۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : جرم و جنايت-- پيشگيري
موضوع : جرم و جنايت-- سياست دولت
موضوع : جرم و جنايت -- جنبه هاي مذهبي-- اسلام
شناسه افزوده : ايران. قوه قضائيه. ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي
شناسه افزوده : سازمان تبليغات اسلامي. پژوهشكده باقرالعلوم (ع). انتشارات نورالسجاد
رده بندي كنگره : HV۷۴۳۱/ع۱۷ن۷ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۳۶۴/۴
شماره كتابشناسي ملي : ۱۹۱۷۴۶۸
به سفارش: ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ پيش گفتار؛ بخش اول :جايگاه نظام اسلامي در پيشگيري از جرم؛ بخش دوم :نقش نظام اسلامي در اصلاح اهداف و قوانين؛ بخش سوم:شيوه هاي پيشگيري نظام اسلامي از جرم زايي حكومت؛ فهرست منابع؛ مجموعه كتب عدالت و سلامت؛ مجموعه كتب فقه زندگي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14640
LCC
HV7431/ع17ن7 1388
DDC
364/4
National bibliography numbers
1917468
Cost View
رایگان
ISBN
9786005220223
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1