رهنما 16 (سه تصویر از یک تصویر وارونه)

  • رهنما 16 (سه تصویر از یک تصویر وارونه)
رهنما 16 (سه تصوير از يك تصوير وارونه)
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:سه تصوير از يك تصوير وارونه/ گردآورنده معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر:مشهد: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۱.
نويسنده : محمد باقر پور اميني
مشخصات ظاهري:۴۰ ص.؛ ۱۲×۱۷ س م.
شابك:978-600-299-000-6
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
يادداشت:كتابنامه.
موضوع:وهابيه
موضوع:وهابيه -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده:موسسه انتشاراتي قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده:موسسه انتشاراتي قدس رضوي
رده بندي كنگره:BP۲۳۸/۶/س۸۷ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي:۲۹۷/۵۲۷
شماره كتابشناسي ملي:۲۸۸۱۲۰۲
ص:1


عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ چند تصوير از تابلويي وارونه؛ درآمد؛ تصوير نخست: شاخ شيطان؛ تصوير دوم: محصول همفر؛ تصوير سوم: سير قدرت يابي؛ تصوير چهارم: اسلام اموي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14663
LCC
BP238/6/س87 1391
DDC
297/527
National bibliography numbers
2881202
Cost View
رایگان
ISBN
9786002990006
Year of publication
Book Version
1