رهنما 22 ( شطرنج و قمار؟! )

  • رهنما 22 ( شطرنج و قمار؟! )
رهنما 22 ( شطرنج و قمار؟! )
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:شطرنج و قمار؟!/گردآورنده معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر:مشهد: انتشارات قدس رضوي،۱۳۹۱.
نويسنده : محمد حسين پور اميني
مشخصات ظاهري:۱۶ ص.؛ ۱۱×۱۷س م.
شابك :978-600-6543-94-9
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:شطرنج (فقه)
موضوع:قمار -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده:آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
شناسه افزوده:موسسه انتشاراتي قدس رضوي
رده بندي كنگره:BP۱۹۴/۹/ش۶ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۴
شماره كتابشناسي ملي:۲۸۶۹۶۲۷
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ شطرنج و قمار؟!؛ درآمد؛ 1. چند نكته، در بيان احكام الهي؛ 2. مضرّات قمار
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14669
LCC
BP194/9/ش6 1391
DDC
297/374
National bibliography numbers
2869627
Cost View
رایگان
ISBN
9786006543949
Year of publication
Book Version
1