رهنما 24 ( برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟ )

  • رهنما 24 ( برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟ )
رهنما 24 ( براي فرزندانمان چگونه الگو باشيم؟ )
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:براي فرزندانمان چگونه الگو باشيم؟/ گردآورنده معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي.
مشخصات نشر:مشهد: انتشارات قدس رضوي، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري:۲۰ ص.؛ ۱۱ × ۱۷ س م.
فروست:رهنما
شابك:978-600-6543-92-5
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
يادداشت:كتابنامه .
موضوع:والدين و كودك-- جنبه هاي اخلاقي
موضوع:تربيت خانوادگي -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع:كودكان -- روابط با ديگران
موضوع:آموزش و پرورش دوران اوليه كودكي
موضوع:رفتار والدين
شناسه افزوده:آستان قدس رضوي. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي
رده بندي كنگره:HQ۷۵۵/۸۵/ب۳۷ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي:۳۰۶/۸۷۴
شماره كتابشناسي ملي:۲۸۶۹۶۸۴
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ براي فرزندانمان چگونه الگو باشيم؟؛ 1. ارائه الگو؛ 2. الگو و اهميت آن؛ 3. نياز كودك به الگو؛ 4. ويژگي هاي الگو؛ 5. جنبه الگويي والدين؛ 6. دلايل مهم بودن رفتار والدين براي كودك :؛ 7. مسووليت شناسي والدين:؛ 8. كودك و الگوهاي غلط :؛ 9. خطاي مربيان؛ 10. نكاتي درباره الگو