احکام و آداب تاکسیرانی

  • احکام و آداب تاکسیرانی
احكام و آداب تاكسيراني
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : احكام و آداب تاكسيراني/ مهدي رفيعي
مشخصات نشر : قم: نورالسجاد، ۱۳۹۰
مشخصات ظاهري : ۱۲۶ص.:۱۱×۱۸ س م.
فروست : فقه و زندگي؛۲
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
يادداشت : چاپ پنجم
شماره كتابشناسي ملي : ۲۹۱۵۷۳۴
به سفارش استاد امر به معروف و نهي از منكر پژوهشكده امربه معروف و نهي از منكر
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن ناشر؛ مقدمه؛ تاكسيراني و خدمت به مردم؛ روش صحيح خدمتگزاري؛ تاكسيران، حافظِ جانِ مسافر؛ تاكسيران و آسايش مسافر؛ تاكسيران و حيثيت مسافر؛ تاكسيران و مالِ مسافر؛ كرايه تاكسي؛ افزون خواهي؛ اجاره تاكسي؛ سرويس دربستي؛ سرويس دهي در شب؛ لوازم و بارِ مسافر؛ حمل بار مسافر؛ اشياي جا مانده از مسافر؛ تعيين كرايه و دستمزد؛ پرهيز از اجحاف؛ مسؤوليت اجتماعي تاكسيران؛ تاكسيران و خانواده؛ مسؤوليت شخصي تاكسيران؛ محاسبه درآمدها و هزينه ها؛ تاكسيران و تعمير كار؛ تاكسيران و همكاران؛ تاكسي دار و راننده كمكي؛ تاكسيران و تاكسي؛ سخني با مسافران؛ خود آزمايي؛ مجموعه فقه و زندگي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14697
National bibliography numbers
2915734
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1