احکام فرش و تابلو فرش

  • احکام فرش و تابلو فرش
احكام فرش و تابلو فرش
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ياوري، يوسف، ۱۳۵۰-
عنوان و نام پديدآور : فرش و تابلو فرش
مشخصات نشر : قم : نشر معروف ٬ ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهري : ۱۰۸ ص. : جدول ؛ ۹/۵×۱۹/۵ س م.
فروست : فقه و زندگي ؛ ۲۲.
شابك : 978-600-6612-36-2
وضعيت فهرست نويسي : فيپاي مختصر
يادداشت : فهرستنويسي كامل اين اثر در نشاني: http://opac.nlai.ir قابل دسترسي است.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
شماره كتابشناسي ملي : ۳۸۴۴۳۷۰
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ مقدمه مؤلف؛ فصل اول:اخلاق كسب؛ فصل دوم:تاريخچه و انواع فرش و نقش آن در اقتصاد؛ فصل سوم:فرش در آئينه قرآن و روايات؛ فصل چهارم :احكام و آداب توليد فرش؛ فصل پنجم:احكام و آداب خريد و فروش فرش؛ فصل ششم:احكام و آداب استفاده از فرش؛ فصل هفتم :احكام تابلو فرش؛ فصل هشتم :احكام قاليشويي؛ فصل نهم : رفوگري و نقشه كشي و طراحي نقشه؛ فصل دهم :مسائل متفرقه؛ منابع؛ عناوين در دست اقدام از مجموعه فقه و زندگي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14774
National bibliography numbers
3844370
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612362
Year of publication
Book Version
1