احکام میوه و تره بار

  • احکام میوه و تره بار
احكام ميوه و تره بار
مشخصات كتاب:
سرشناسه : صالحي، الياس، ۱۳۵۸ -
عنوان و نام پديدآور : احكام ميوه و تره بار/ الياس صالحي؛ ؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهي از منكر، پژوهكشده امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري : ۱۹۲ ص.؛ ۵/۱۰×۵/۱۹ س م.
فروست : فقه و زندگي؛ ۴۷.
شابك : ۳۹۰۰۰ ريال 978-600-6612-51-5 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۸۶ - ۱۹۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : ميوه ها -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
موضوع : ميوه ها -- مصارف درماني -- احاديث
موضوع : سبزي ها -- خواص درماني -- احاديث
شناسه افزوده : ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر. پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
رده بندي كنگره : BP۱۰۴ /م۹۶ ص۲ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۵۹
شماره كتابشناسي ملي : ۴۱۱۸۸۱۲
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ مقدمه؛ فصل اول: نقش ميوه و سبزي جات بر سلامت و شادابي و خواص آن ها؛ فصل دوم: آداب خوردن ميوه در اسلام؛ فصل سوم: كاشت و برداشت و توزيع ميوه و سبزي جات؛ فصل چهارم: احكام خوردن ميوه؛ فصل پنجم: مسائل مربوط به واكس و رنگ ميوه؛ فصل ششم: آداب نگهداري ميوه و سبزي جات؛ فصل هفتم: برخي آداب خريد و فروش؛ فصل هشتم: احكام شرعي خريد و فروش ميوه و سبزي جات؛ منابع؛ منابع اينترنتي
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14776
LCC
BP104 /م96 ص2 1395
DDC
297/159
National bibliography numbers
4118812
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612515
Year of publication
Book Version
1