قرآن کده توانمندان : غرفه دفتر فرهنگ معلولین در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم...

  • قرآن کده توانمندان : غرفه دفتر فرهنگ معلولین در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم...
قرآن كده توانمندان : غرفه دفتر فرهنگ معلولين در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم...
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نوري، علي، ۱۳۶۳
عنوان و نام پديدآور : قرآن كده توانمندان : غرفه دفتر فرهنگ معلولين در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم.../ به اهتمام علي نوري.
مشخصات نشر : قم: توانمندان، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهري : ۲۹۱ص. : مصور(بخشي رنگي)، جدول.
شابك : ۳۰۰۰۰۰ريال978-622-99311-8-9 :
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : واژه نامه.
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ( بيست و ششمين : ۱۳۹۷ : تهران)
موضوع : معلولان در قرآن
موضوع : People with disabilities in the Qur'an
موضوع : نمايشگاه ها -- ايران -- تهران -- گزارش ها
موضوع : Exhibitions -- Iran -- Tehran -- *Reports
شناسه افزوده : دفتر فرهنگ معلولين
رده بندي كنگره : 1397 9ن6م/104BP
رده بندي ديويي : 159/297
شماره كتابشناسي ملي : ۵۲۴۹۰۶۸
---
ناشر: توانمندان
قم، بلوار محمدامين، خيابان گلستان، كوچه11، پلاك4، دفتر فرهنگ معلولين
تلفن: 32913452-025 فكس: 32913552-025 همراه: 09125520765
www.HandicapCenter.com
www.DataDisability.com , info@handicapcenter.com
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه؛ فصل يكم: معارف سازنده قرآني و حديثي؛ فصل دوم: تاريخچه حضور؛ فصل سوم: طرح و برنامه؛ فصل چهارم: گزارش فعاليت هاي روزانه؛ فصل پنجم: دعوت و همكاري؛ فصل ششم: انعكاس رسانه اي؛ فصل هفتم: مصاحبه با رسانه ها؛ فصل هشتم: كارنامه قرآني دفتر فرهنگ معلولين؛ منابع و مآخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
15089
LCC
1397 9ن6م/104BP
DDC
159/297
National bibliography numbers
5249068
Cost View
رایگان
ISBN
9786229931189
Year of publication
Book Version
1