بانک جامع امام صادق علیه السلام

  • بانک جامع امام صادق علیه السلام
بانك جامع امام صادق (عليه السلام )
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:بانك جامع امام صادق (عليه السلام / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: چهارده معصوم -- وصيتتنامه ها
موضوع: چهارده معصوم -- احاديث
موضوع: چهارده معصوم -- اندرزنامه ها
موضوع: جعفربن محمد(ع)، امام ششم، ۸۳ - ۱۴۸ق. -- احاديث
موضوع: احاديث شيعه -- قرن ۱۴
عناوين اصلي كتاب شامل:
1- اصحاب امام علي عليه السلام و امام صادق عليه السلام ؛ 2- وصاياي نوراني چهارده معصوم (گزينش سرفصل امام صادق عليه السلام)؛ 3- اصحاب امام صادق عليه السلام ؛ 4- در مكتب امام جعفر صادق عليه السلام؛ 5- گنجينه ي نور (پرسش هاي مردم و پاسخ هاي امام صادق عليه السلام؛ 6- الإمام جعفر الصادق عليه السلام؛ 7- درسنامه امام صادق عليه السلام؛ 8- امام صادق عليه السلام الگوي زندگي؛ 9- پرتوي از زندگاني امام صادق عليه السلام ؛ 10- شيوه ي مناظرات انبيا و امام صادق عليه السلام؛ 11- زندگاني حضرت امام جعفر صادق عليه السلام؛ 12- زندگاني جعفر بن محمد الامام الصادق عليه السلام؛ 13- ترجمه جلد يازدهم بحارالانوار (زندگاني امام صادق عليه السلام؛ 14- وصايا الصادقين (18 وصيت امام باقر عليه السلام و 14 وصيت امام صادق عليه السلام)؛ 15- معجزات امام جعفر صادق عليه السلام؛ 16- بر امام صادق چه گذشت؟؛ 17- صبح صادق (قصه هاي زندگي امام صادق عليه السلام)؛ 18- پيشواي صادق (عليه السلام)؛ 19- چهل داستان و چهل حديث از امام جعفر صادق عليه السلام؛ 20- وصايا الصادقين عليهما السلام؛ 21- امام صادق عليه السلام از ديدگاه اهل سنت؛ 22- درسهايي از مكتب امام صادق عليه السلام؛ 23- صميمانه با اهل بيت عليهم السلام (صادق آل محمد رئيس مكتب تشيع عليه السلام)؛ 24- آفتاب تشيع (مباحثي پيرامون امام صادق عليه السلام)؛ 25- سيره ي معصومان: امام صادق عليه السلام؛ 26- گلچين حكمت؛ 27- معصوم هشتم ابوعبدالله جعفر الصادق عليه السلام؛ 28- امامان اهل بيت عليهم السلام در گفتار اهل سنت (امام صادق عليه السلام)؛ 29- خانه هاي مأذون در شرح حال چهارده معصوم عليهم السلام [بخش مربوط به امام صادق عليه السلام]؛ 30- زندگينامه امام صادق (برگرفته از كتاب سيره پيشوايان عليهم السلام)؛ 31- عجايب و معجزات شگفت انگيزي از امام صادق عليه السلام؛ 32- كرامات و مقامات عرفاني امام جعفر صادق عليه السلام؛ 33- تاريخ چهارده معصوم عليهم السلام (بخش مربوط به امام صادق عليه السلام)؛ 34- زندگاني حضرت امام جعفر صادق عليه السلام؛ 35- برخي شيوه هاي مناظرات امام صادق عليه السلام؛ 36- جلاء العيون (قسمت زندگي امام صادق عليه السلام)؛ 37- دانستنيهاي حضرت امام صادق عليه السلام؛ 38- سيره و زندگاني حضرت امام جعفر صادق عليه السلام؛ 39- غلات از ديدگاه امام جعفر صادق عليه السلام؛ 40- مدرسه امام صادق عليه السلام (365 حديث برگزيده از امام صادق) عليه السلام)؛ 41- ابن ابي العوجا و امام صادق عليه السلام؛ 42- اجتهاد در عصر امام باقر عليه السلام؛ 43- امام صادق عليه السلام و مسأله تقيه؛ 44- امام صادق عليه السلام
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
2951
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2