فرهنگ لغت سوئدی به فارسی

  • فرهنگ لغت سوئدی به فارسی
فرهنگ لغت سوئدي به فارسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت سوئدي به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : فارسي -- واژه نامه ها -- چندزبانه.
موضوع : سوئدي -- مكالمه و جمله سازي -- چندزبانه.
موضوع : فارسي -- مكالمه و جمله سازي -- سوئدي
عناوين اصلي كتاب شامل:
A؛ B؛ C؛ D؛ E؛ F؛ G؛ H؛ I؛ J؛ K؛ L؛ M؛ N؛ O؛ P؛ Q؛ R؛ S؛ T؛ U؛ V؛ W؛ X؛ Y؛ Z
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
4
Digital number
2956
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2