دعبل ستایشگر خاندان امامت و مداح حضرت رضا ( علیه السلام )

  • دعبل ستایشگر خاندان امامت و مداح حضرت رضا ( علیه السلام )
دِعْبِل ستايشگر خاندان امامت و مداح حضرت رضا عَلَيْهِ السَّلَام
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: دِعْبِل ستايشگر خاندان امامت و مداح حضرت رضا عَلَيْهِ السَّلَام، شريعت ترشيزي، جلال
(برگرفته از كتاب نامه آستان قدس (39 - 36) )
مشخصات نشر: [بي جا]: [بي نا]، انتشارات، ۱۳xx
مشخصات ظاهري: ۹۶ ص.
وضعيت فهرست نويسي: در انتظار فهرست نويسي (اطلاعات ثبت)
شماره كتابشناسي ملِّي: ۱ ۸ ۹ ۶ ۹ ۲ ۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
دِعْبِل