تاریخ پیامبران علیهم السلام : حیات القلوب

  • تاریخ پیامبران علیهم السلام : حیات القلوب
تاريخ انبياء عليهم السلام " حيوة القلوب "
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي ، ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق
عنوان و نام پديدآور : تاريخ انبياء عليهم السلام " حيوة القلوب " ( منتخب - ويرايشي)[چاپ سنگي]/محمدباقر بن محمدتقي مجلسي
وضعيت نشر : ايران: [ بي نا]، ۱۲۶۰ق.
مشخصات ظاهري : ۳۹۴ص؛قطع : ۵/۲۱ × ۱۵ س.م
يادداشت : زبان: فارسي
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نستعليق
نوع و تز ئينات جلد:جلد مقوائي با روكش تيماج مشكي
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شد.
نمايه ها، چكيده ها و منابع اثر : مرعشي( ۸ : ۸۶) ، مجلس( ۱۲ : ۱۱۴ ) ، مشار( ۲ : ۱۸۲۷)
معرفي چاپ سنگي : در حالات پيامبران گذشته و تاريخ زندگاني حضرت رسول اكرم و ائمه طاهرين و حضرت زهرا عليهم السلام است ودر پايان مباحثي از امامت آمده است ، كتاب در سه جلد و هر كدام داراي چند باب و فصل مي باشد بدين تفصيل، جلد اول : داستان پيامبران ، داراي سي و هفت باب ، جلد دوم : در حالات معصومين ، داراي شصت و پنج باب ،جلد سوم در مباحث امامت داراي دوازده باب و چهل و سه فصل ، كه نسخه حاضر جلد سوم از حياة القلوب است
عنوانهاي گونه گون ديگر : حيات القلوب
موضوع : امامت
شيعه -- عقايد
شماره بازيابي : ۵۷۲۳ ۶- : ث.۶۸۶۵ ( جلد مقوائي، روكش تيماج قهوه اي، مجدول ضربي ).
۷۴۳۰ ۶- : ث.۵۵۳۹۶ ( جلد تيماج يك لا قهوه اي وصالي، عطف تيماج قهوه اي ؛ برخي اوراق وصالي دارد و بعضي صفحات اوليه جا به جا صحافي شده است ).
۶-۳۳۳۶۴ ( جلد مقوايي، روكش تيماج مشكي، با
نقش ترنج و سرترنج و مجدول ضربي، وصالي، عطف و گوشه ها تيماج قهوه اي؛ مهر مربع به سجع « العبد المذنب عبده الراجي محمد كريم » ( ص۱ )؛ آسيب ديدگي جلد دارد ).
۶-۳۰۲۹۴ ( جلد مقوايي، روكش تيماج مشكي، با نقش ترنج و سرترنج ضربي، حاشيه ريسه اي ضربي؛ جدا شدگي و آسيب ديدگي جلد دارد و برخي از اوراق از شيرازه جدا شده است ).
دسترسي و محل الكترونيكي : آدرس الكترونيكي منبع
شماره دستيابي : ۶-۱۶۶۱۵
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
باب چهاردهم : در بيان قصص حضرت حزقيل عليه السلام؛ باب پانزدهم در بيان قصص حضرت اسماعيل عليه السلام كه حق تعالي او را در قرآن مجيد صادق الوعد ناميده است؛ باب شانزدهم در بيان قصه هاي حضرت الياس و يسع و اليا عليهم السلام؛ باب هفدهم : در بيان قصه حضرت ذوالكفل عليه السلام است؛ باب هجدهم : در بيان قصه ها و حكمتهاي حضرت لقمان حكيم عليه السلام؛ باب نوزدهم : در بيان قصص اشمويل و طالوت و جالوت است؛ باب بيستم : در بيان ساير قصص حضرت داود عليه السلام است و مشتمل بر چند فصل است؛ باب بيست و يكم : در بيان قصه اصحاب سبت است؛ باب بيست و دوم : در بيان قصص حضرت سليمان بن داود عليه السلام و مشتمل است بر چند فصل؛ باب بيست و سوم : در بيان قصه قوم سباء و اهل ثرثار است؛ باب بيست و چهارم : در بيان قصه حنظله عليه السلام و اسحاب رس است؛ باب بيست و پنجم : در بيان قصص حضرت شعيا و حضرت حيقوق عليهماالسلام؛ باب بيست و ششم : در بيان قصص حضرت زكريا و يحيي عليهماالسلام است؛ باب بيست و هفتم : در بيان قصص حضرت مريم دختر عمران مادر عيسي عليه السلام است؛ باب بيست و هشتم : در بيان قصص حضرت روح الله عيسي بن مريم عليه السلام است و در آن چند فصل است؛ باب بيست و نهم : در بيان قصه هاي ارميا و دانيال و عزير عليهم السلام و غرائب قصص بخت نصر است؛ باب سي ام : در بيان قصص حضرت يونس بن متي و پدر آن حضرت است؛ باب سي و يكم : در بيان قصه اصحاب كهف و اصحاب رقيم است؛ باب سي و دوم : در بيان قصه اصحاب اخدود و پيغمبر مجوس است؛ باب سي و سوم : در بيان قصه حضرت جرجيس عليه السلام است؛ باب سي و چهارم : در بيان قصه حضرت خالد بن سنان عليه السلام است؛ باب سي و پنجم : در بيان احوال پيغمبراني كه تصريح به اسم شريف ايشان نشده است؛ باب سي و ششم : در بيان نوادر اخبار غير پيغمبران از بني اسرائيل و غير ايشان است؛ باب سي و هفتم : در بيان احوال بعضي از پادشاهان زمين است؛ باب سي و هشتم : در بيان قصه هاروت و ماروت است
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
322
LCC
BP88 /م3ح9 1388
DDC
297/156
National bibliography numbers
6-16615
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
3