وکیل همراه ( بانک جامع قوانین ) یاری مطمئن

  • وکیل همراه ( بانک جامع قوانین ) یاری مطمئن
وكيل همراه ( بانك جامع قوانين ) ياري مطمئن
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:وكيل همراه ( بانك جامع قوانين ) ياري مطمئن/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:قوانين
عناوين اصلي كتاب شامل:
راهنماي ثبت؛ قوانين كيفري؛ قوانين حقوقي؛ ثبتي و اراضي؛ راهنمايي و رانندگي؛ شهرداري؛ نيروهاي مسلح؛ قوانين بين الملل؛ آراي وحدت رويه؛ فن آوري اطلاعات؛ بخشهاي قوه قضائيه؛ دانستنيها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3238
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
2