بانک جامع انتخاب نام ( جهت نامگذاری شرکت ها و موسسات ) محبوب

  • بانک جامع انتخاب نام ( جهت نامگذاری شرکت ها و موسسات )
بانك جامع انتخاب نام (جهت نامگذاري شركت ها و موسسات)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:بانك جامع انتخاب نام (جهت نامگذاري شركت ها و موسسات)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
گرد آوري مطالب از كليه سايت هاي حقوقي و قضائي ايران صورت گرفته است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:انتخاب نام
عناوين اصلي كتاب شامل:
الف؛ آ؛ ب؛ پ؛ ت؛ ث؛ ج؛ چ؛ ح؛ خ؛ د؛ ر؛ ز؛ ژ؛ س؛ ش؛ ص؛ ع؛ غ؛ ف؛ ق؛ ك؛ گ؛ ل؛ م؛ ن؛ و؛ ه؛ ي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3245
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
3