بانک جامع نامها و اسامی دختران و پسران ایرانی محبوب

  • بانک جامع نامها و اسامی دختران و پسران ایرانی
بانك جامع نامها و اسامي دختران و پسران ايراني
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:بانك جامع نامها و اسامي دختران و پسران ايراني/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
گرد آوري مطالب از سايت سازمان ثبت احوال كشور به نشاني :http://www.sabteahval.ir صورت گرفته است.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه ، رايانه و كتاب
موضوع:نامها واسامي
عناوين اصلي كتاب شامل:
دانستنيها؛ براساس حروف الفبا