بانک جامع مقالات امام خمینی

  • بانک جامع مقالات امام خمینی
بانك جامع مقالات امام خميني (ره)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:بانك جامع مقالات امام خميني (ره)/ جمعي از نويسندگان.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: مقالات
عناوين اصلي كتاب شامل:
سرگذشت و زندگينامه؛ شخصيت و سيره امام؛ ديدگاه هاي امام خميني (ره)؛ امام از نگاه ديگران