بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی

  • بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی
بانك جامع مقالات ولايت فقيه و حكومت اسلامي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:بانك جامع مقالات ولايت فقيه و حكومت اسلامي/ جمعي از نويسندگان
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه .
موضوع:مقالات
عناوين اصلي كتاب شامل:
حكومت و انواع آن؛ معنا و مفهوم ولايت فقيه؛ مباني مشروعيت ولايت فقيه؛ اختيارات و وظايف ولي فقيه؛ مردم سالاري ديني؛ ساير مقالات