دیوان سلمان ساوجی

  • دیوان سلمان ساوجی
ديوان سلمان ساوجي
مشخصات كتاب:
شماره بازيابي : ۵-۱۶۸۵۰
سرشناسه : سلمان ساوجي سلمان بن محمد، - ۷۷۸ق ‬، پديد آور
عنوان و نام پديدآور : ديوان سلمان ساوجي[نسخه خطي]/جمال الدين (تاج الدين) سلمان بن علاء الدين محمد ساوجي
وضعيت استنساخ : محمد هروي، احتمالا قرن ۱۰ق.
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:يوسف اسير چاه بلاي تو شد ازن/ چاه عزيز مصر بدو انتقال يافت....
انجام:...خوشست جان عزيز و نگارخانه عمر/ ولي حسود كه مرگش خراب خواهد كرد
انجامه:[تمت] الكليات بعون الله ....ملك الشعراء خواجه تاج الدين سلمان ساوجي عليه الرحمه ...كتبه الفقير ...محمد الهروي اصلح الله احواله وصلي الله علي خير خلقه محمد وآله وصحبه الاخيار
مشخصات ظاهري : ۳۳۲ گ ، ۱۷ سطر ، اندازه سطور : ۱۰۰×۱۶۰؛قطع: ۱۷۸×۲۷۰
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع و درجه خط:نستعليق متوسط
نوع كاغذ:حاشيه فرنگي شكري ، متن سمرقندي نخودي ، آهار مهره
تزئينات متن:متن داخل جدول مضاعف ، تسمه زرين ، دوستوني ، حاشيه هاي مجدول ، صفحات كمند لاجورد ، عناوين به زر داخل كتيبه و بعضا ابري سازي شده ، صفحات آغاز رباعيات ، كتاب مراثي ، قطعات ، و فراقنامه داراي سرلوح مذهب و مرصع ، دنباله اشعار متن در حاشيه ها نوشته شده.
نوع و تز ئينات جلد:تيماج عنابي ، ضربي ، مجدول ، مقوايي ، آستر تيماج عنابي ساده
يادداشت استنساخ : از آغاز تا صفحه ۱۹پ بخطي تازه تر و احتمالا از قرن ۱۳ق. است.
معرفي نسخه : به شماره ۹۸۵۵۵-۵ در فهرست همين كتابخانه رجوع كنيد ، نسخه حاضر شامل قصايد ، غزليات ، مقطعات ، رباعيات ، مراثي و فراق نامه ميباشد و در حدود ۱۲۵۰۰ بيت است.
ياداشت تملك و سجع مهر : شكل و سجع مهر:مهر دايره اي كه در آن عبارتهاي (بيت الله - مهر كتابخانه ، الملك) خوانده ميشود در صفحه ۳ر.
يادداشت هاي تملك:يادداشت (بتاريخ يوم يكشنبه ۲۲ حوت ۱۳۱۱ از ملاحظه بنده حقير خاكسار العبد عبد القيوم ...خادم ملت نجيبه اسلاميه مقدس افغانستان مربوطه وزارت تجارت .... در برگ ۲ بدرقه ؛ يادداشت غلام حي پسر محمد نبي خان مورخ شعبان المعظم ۱۳۱۰ در برگ اول ؛ يادداشتي ديگر مورخ ۱۳۳۰ در برگ اول.
توضيحات نسخه : نسخه بررسي شده .۱۳۹۰/۱۱/۲۴آثار لك و پاشيدگي جوهر در بعضي صفحات ديده ميشود ، ۱۳ برگ اول فرنگي و به خطي ديگر و احتمالا از قرن ۱۳ است ، اين ۱۳ برگ از شيرازه كتاب جدا ميباشد.
يادداشت كلي : زبان:فارسي
يادداشت باز تكثير : ديوان سلمان ساوجي در هند و ايران چاپ سنگي شده ، و چند بار پس از آن در ايران چاپ سربي شده ، از جمله چاپهاي آن توسط انتشارات صفيعلي شاه در تهران در سال ۱۳۶۷ش. ، توسط انتشارات ما در تهران با مقدمه و تصحيح ابوالقاسم حالت در سال ۱۳۷۱ش. ميباشد.
منابع اثر، نمايه ها، چكيده ها : ذريعه (۹: ۴۶۲) ، سپهسالار (۲: ۶۰۶) ، دانشگاه (۱۲: ۲۸۶۳).
موضوع : شعر فارسي -- قرن ۸ق ‬
شناسه افزوده : كتابخانه ملي پهلوي
دسترسي و محل الكترونيكي : http://dl.nlai.ir/UI/ce5db108-640e-4bbf-bc36-6181de895d2d/Catalogue.aspx
عناوين اصلي كتاب شامل:
معرفي؛ ديوان اشعار؛ فراق نامه؛ جمشيد و خورشيد
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
3925
Cost View
رایگان
Book Version
2