مدیریت خانواده

  • مدیریت خانواده
مديريت خانواده
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: مديريت خانواده / www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - خانواده

عناوين اصلي كتاب شامل:
اصول مديريت در خانواده؛ مديريت خانواده؛ برنامه اي مدون براي زندگي؛ نقش ايمان در تحكيم بنياد خانواده؛ علت يابي و راهيابي مسائل خانوادگي؛ موانع خلاقيت در محيط خانواده؛ مديريت خانواده بر رفتار فرزندان در شرايط آزمون؛ مديريت خانواده و خانه؛ مديريت مصرف در خانواده؛ خانه خود را «خوب» مديريت كنيم؛ آموزش مديريت مالي كودكان و نوجوانان؛ مديريت خانه تكاني؛ شايسته سالاري در مديريت خانه و خانواده؛ زنان و مديريت؛ مديريت خانواده اسلامي؛ نشانه هاي خانواده خوشبخت؛ دانش خانواده؛ اصول مباني مددكاري اجتماعي؛ قيمومت يا سرپرستي خانواده؛ چهار كليد موفقيت در كسب و كار خانوادگي؛ پيامبر و اقتصاد خانواده؛ راهكارهاي موفقيت در اقتصاد خانواده؛ خانواده درماني؛ ازدواج و موانع آن؛ آموزش مهارت هاي زندگي ونقش مشاوره؛ عملكرد نظام خانواده و بهداشت رواني اعضاي خانواده؛ اخلاق در خانواده ؛ خـــانـــواده حيثيت ملـي؛ تأثير اعتياد بر خانواده؛ بهداشت پيش از ازدواج؛ چهل نكته درخانواده؛ چگونه براى ازدواج برنامه ريزى كنيم؛ دانشجويان ، مسئله مواد مخدر ، زمينه و شرايط خانوادگي؛ مورد كاوي؛ فرزند سالاري؛ اختلافات خانوادگي؛ خانوادة معاصر؛ نظام خانواده؛ نگاهي به اهداف و آثار ازدواج در قرآن ؛ آسيب شناسى نگاه به زن و خانواده؛ روابط در يك خانواده چگونه شكل مي گيرد؛ كشف استعدادهاي كودك و مديريت آنها؛ تعادل بين مسئوليت هاي كاري و خانوادگي؛ مديريت بهره وري در خانواده؛ مديريت در خانه؛ مهارت هاي ارتباطي در پايداري خانـواده؛ ارزيابي مالي خانوادگي؛ تأثير تعاليم ديني وكسب مهارتهاي زندگي در سيره رضوي؛ مديريت مالي در خانواده؛ تدبير و برنامه ريزي، تار و پود اقتصاد خانواده؛ فوت و فن هاي نشستن بر صندلي مديريت خانواده؛ چطور در خانه، يك مدير بازنده نباشيد؛ مديريت و اقتصاد در خانواده؛ جامعه شناسي خانواده؛ توازن بين كار و خانواده؛ اقتصاد خانواده؛ اقتصاد در خانواده
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4128
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format GHM
Book Version
2