معرفی کتب مدیریت

  • معرفی کتب مدیریت
معرفي كتب مديريت
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور: معرفي كتب مديريت/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳91.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع:مديريت - كتب

عناوين اصلي كتاب شامل:
مديريت در عرصه فرهنگها؛ انتظار عدالت و عدالت در سازمان؛ روانشناسي پرورشي نوين؛ مديريت توليد؛ معرفي و خلاصه كتاب مديريت رسانه؛ نادر شاه افشار؛ شما برنده به دنيا آمده ايد؛ مديريت زندگي؛ زندگي نامه ابن مسعود از مهدي سردار؛ مديريت با عشق؛ سه شنبه ها با موري؛ 21 راز موفقيت در لحظه هاي بحراني؛ روانشناسي رابطه ها؛ مديريت دانش در سازمان؛ پرورش راهبردي؛ توانمند سازي كاركنان؛ نقش و حقوق كاركنان در سازمان ها؛ توسعه كاركنان؛ خلاقيت و نوآوري درانسانها و سازمانها؛ هوش هيجاني؛ در مسير سرآمدي؛ اخلاق در مديريت؛ تيم سازي؛ مديريت تحول در يك هفته؛ مديريت تحول استراتژيك؛ مباني مديريت بازاريابي؛ مديريت پروژه؛ اصول بازاريابي؛ تئوري و مسائل اقتصاد مديريت؛ روش تجزيه و تحليل تطبيقي در مديريت؛ مديريت ريسك
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4191
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2