دانستنی های امام کاظم علیه السلام

  • دانستنی های امام کاظم علیه السلام
دانستنيهاي حضرت امام كاظم عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، 1388
عنوان و نام پديدآور: دانستنيهاي حضرت امام كاظم عليه السلام / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88. ‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: موسي بن جعفر (ع )، امام هفتم ، ق ۱۸۳ - ۱۲۸
موضوع: دانستنيها
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگاني؛ سيره؛ فضائل؛ امامت؛ اصحاب؛ سخنان؛ داستان؛ معجزات؛ شعر؛ شهادت؛ كاظمين؛ زيارت؛ كتابشناسي