نقش امام صادق ( علیه السلام ) در تربیت محدثین و تدوین حدیث

  • نقش امام صادق ( علیه السلام ) در تربیت محدثین و تدوین حدیث
نقش امام صادق (ع) در تربيت محدثين و تدوين حديث
مشخصات كتاب:
نويسنده : سيد علي اكبر قريشي
ناشر : سيد علي اكبر قريشي

عناوين اصلي كتاب شامل:
نقش امام صادق (ع) در تربيت محدثين؛ تدوين حديث؛ مولفان كتابها از شاگردان امام صادق (ع)