چگونه جشن عید غدیر برگزار کنیم ؟

  • چگونه جشن عید غدیر برگزار کنیم ؟
چگونه جشن غدير برگزار كنيم
مشخصات كتاب:
عناوين اصلي كتاب شامل:
برنامه هاي مناسب غدير براي مدرسه؛ برگزاري مراسم به روش همايش؛ نمايشگاه بزرگ با زلال غدير(توضيح مفصل جشن ميزها)؛ غدير محور وحدت مسلمين